Head of Section

Hege Almeland Hansen

Publications

 • How do young adults experience and understand the process of developing a first episode of psychosis? A qualitative exploration

  Hansen, Hege Almeland, Stige, Signe Hjelen, Davidson, Larry, Løberg, Else-Marie, Veseth, Marius (2023)
 • Grønt helse- og sosialfaglig arbeid med hest

  Hansen, Hege Almeland, Sudmann, Tobba T. (2022)
 • Hest i sosialfaglig praksis – nye muligheter og nye etiske utfordringer?

  Hansen, Hege Almeland, Sudmann, Tobba T. (2022)
 • Vi sier recovery, men hva mener vi egentlig?

  Hansen, Hege Almeland (2022)
 • "Her får man jammen øve seg på å være modig". Gruppebaserte aktiviteter med hest for personer med oppfølging fra FACT-team

  Sudmann, Tobba Therkildsen, Hansen, Hege Almeland (2022)
 • Being a therapist - Becoming a researcher: A collaborative autoethnography study

  Lorås, Lennart, Lindeman, Sari Kaarina, Breden, Andreas, Hansen, Hege Almeland (2022)
 • Hvordan treffer tilbudene unge med førstegangspsykose?

  Hansen, Hege (2020)
 • Tidlig intervensjon og recoveryprosesser ved førsteepisode psykose: En kvalitativ utforsking av ulike perspektiver (PhD-avhandling)

  Hansen, Hege (2020)
 • "Social Relationships Integral to Recovery in First Episode Psychosis" omtale av funn i Mad in America. https://www.madinamerica.com/2019/10/social-relationships-integral-recovery-first-episode-psychosis/

  Hansen, Hege Almeland (2019)
 • "Needing different things from different people" - a qualitative exploration of recovery in firstepisode psychosis.

  Hansen, Hege, Stige, Signe Hjelen, Davidson, Larry, Løberg, Else-Marie, Veseth, Marius (2019)
 • “We all have a responsibility”: a narrative discourse analysis of an information campaign targeting help-seeking in first episode psychosis

  Hansen, Hege, Stige, Signe Hjelen, Moltu, Christian, Johannessen, Jan Olav, Joa, Inge, Dybvig, Sveinung (2019)
 • Hvordan unge opplever å møte et lavterskeltilbud for psykose

  Hansen, Hege (2018)
 • Early interventions: Experiences

  Hansen, Hege (2018)
 • How do people experience early intervention services for psychosis? A meta-synthesis

  Hansen, Hege, Stige, Signe Hjelen, Davidson, Larry, Moltu, Christian, Veseth, Marius (2017)
 • Experiences of meeting early intervention services for psychosis. Results from a narrative meta-synthesis of 17 qualitative studies on service user experiences

  Hansen, Hege, Stige, Signe Hjelen, Moltu, Christian, Davidson, Larry, Veseth, Marius (2016)
 • "Meiner kommunen tek fridommen frå henne" Intervju om BPA-ordningen. Uttalelsen min var i rollen som rådgiver hos Byombudet

  Hansen, Hege Almeland (2014)
 • Støttekontakt og avlastningstjenesten. Er rettssikkerheten tilstrekkelig ivaretatt?

  Hansen, Hege Almeland (2014)
 • Kommunal tilsynsordning - en barriere mot urett?

  Hansen, Hege Almeland (2012)
 • Fritidmedmening.no En nettbasert opplæringsressurs for støttekontakter og kursholdere Hovedfagansvar: Kristin A. Soldal. Samarbeidsprosjekt HVL og Helsedirektoratet

  Hansen, Hege Almeland (2011)
 • Kvalifiseringsprogrammet - nye muligheter for fattige? En kvalitativ studie av muligheter og utfordringer ved kvalifiseringsprogrammet.

  Hansen, Hege Almeland (2009)
 • Veiledningsvideo Manus og skuespill

  Hansen, Hege Almeland, Soldal, Kristin Andresen, Midtgård, Inger Helen (2006)