Publications

 • Developing analytic talk through video-based reflection conversations in teacher education

  Tuset, Gry Anette, Myklebust, Hege, Høisæter, Sissel Margrethe (2024)
 • Taking a dialogic stance in interaction with the youngest children – Supporting concept learning and child agency

  Myklebust, Hege, Fagerbakke, Inga Margrethe (2024)
 • Developing teacher noticing

  Myklebust, Hege, Tuset, Gry Anette (2024)
 • Dialogisk undervisning for demokratisk medverknad.

  Myklebust, Hege (2024)
 • Dialogisk undervisning i lærarutdanningane

  Myklebust, Hege, Høisæter, Sissel Margrethe (2024)
 • Argumenterande sakprega skriving

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2024)
 • Uønska åtferd - bokkveld med Olaug Nilssen i Stord mållag

  Myklebust, Hege (2024)
 • Uønska åtferd - bokbad med Olaug Nilssen

  Myklebust, Hege (2024)
 • Following up: Questions and Talk Moves in Preservice Teachers’ Mathematics Classroom Conversations

  Myklebust, Hege, Guadie, Maru Alamirew (2024)
 • Munnleg dialog i møte med kunstig intelligens

  Myklebust, Hege, Høisæter, Sissel Margrethe, Almås, Aslaug Grov, Cabot, Michel Alexandre, Fagerbakke, Inga Margrethe, Høyland, Brita (2024)
 • Pronomenet "hen" praktisk og politisk

  Bugge, Edit, Bukve, Trude, Myklebust, Hege (2023)
 • Innføring i profesjonsretta og praksisrelevant FoU-arbeid gjennom Lesson Study

  Kulild, Marit, Baugstø, Tone Osestad, Myklebust, Hege (2023)
 • Å ta grep om samtalen: Korleis utviklar lærarstudentar evna til å leia læringssamtalar i norskfaget?

  Myklebust, Hege (2023)
 • Aktiv og utforskande læring. Kva seier læreplanane?

  Myklebust, Hege (2023)
 • Dialogisk undervisning for demokrati og medverknad – med utgangspunkt i læreplanen for norskfaget

  Myklebust, Hege (2023)
 • SciTalk workshop

  Fagerbakke, Inga Margrethe, Myklebust, Hege, Kamisaka, Yuko (2023)
 • Kva skjer med norsk språk?

  Bjørhusdal, Eli, Myklebust, Hege (2022)
 • Forfattaren Stein Torleif Bjella

  Myklebust, Hege (2022)
 • Einars bok – kva vil det seie å elske og miste, å leve og dø

  Myklebust, Hege (2022)
 • Kompetanse i nynorsk hos nyutdanna lærarar i Noreg

  Myklebust, Hege, Bjørhusdal, Eli (2022)
 • Vidunderlege Vera - bokbad med Siri M. Kvamme

  Myklebust, Hege (2022)
 • SciTalk - Natural Science Talk in Teacher Education

  Myklebust, Hege, Fagerbakke, Inga Margrethe, Kamisaka, Yuko, Høisæter, Sissel Margrethe (2022)
 • Bokmål og nynorsk (2) - kontrastivt perspektiv

  Myklebust, Hege (2021)
 • Komma(2): Lag oppgåver, finn regelen

  Myklebust, Hege (2021)
 • Korleis utviklar lærarstudentar evna til å leia læringssamtalar i norskfaget?

  Myklebust, Hege (2021)
 • Korleis utvikla evna til kritisk tenking? Dialog, autentisitet og engasjement

  Myklebust, Hege (2021)
 • Concepts and words in spontaneous everyday conversations about natural science topics in kindergarten

  Myklebust, Hege, Tandberg, Cato (2021)
 • Å lære eit mindretalsspråk som andrespråk – erfaringar frå fleirspråklege ungdomsskuleelevar i to nynorskkommunar

  Myklebust, Hege, Osdal, Hilde Randi (2020)
 • Refleksjonsloggar i KRLE-faget. Ein studie av reflekterande skriving på niande steget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2020)
 • Å lære eit mindretalsspråk som andrespråk. Ein studie av språkvilkår for ungdomsskuleelevar med annan morsmålsbakgrunn i to nynorskkommunar

  Myklebust, Hege, Osdal, Hilde Randi (2019)
 • Reflekterande skriving i KRLE-faget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2019)
 • Språkopplæring og språkforvaltning i norsk lærarutdanning

  Budal, Ingvil Brugger, Bjørhusdal, Eli, Myklebust, Hege (2019)
 • Refleksjon i elevars loggskriving i KRLE-faget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2019)
 • Loggskriving som læringsressurs i KRLE-faget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege, Aske, Jorunn (2019)
 • Spor av dei andre. Adressivitet i argumenterande elevtekstar.

  Otnes, Hildegunn, Myklebust, Hege (2018)
 • Klasserommet som undersøkingsrom: Tenkja, resonnera og undersøkja ved hjelp av dialog

  Myklebust, Hege (2018)
 • Language policy and teacher education in Norway

  Myklebust, Hege (2018)
 • Written argumentation - online and off : a study of addressivity in argumentative students texts

  Myklebust, Hege, Høisæter, Sissel M. (2018)
 • Argumenterande sakprega skriving

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2018)
 • Leikar inn nynorsk for dei minste

  Myklebust, Hege (2017)
 • Tekstskaping i barnehagen

  Myklebust, Hege (2017)
 • "Nynorsk med dei minste" er ei storhending

  Myklebust, Hege (2017)
 • Posisjonering og evaluering i argumenterande elevtekstar

  Myklebust, Hege (2017)
 • Written argumentation - online and off

  Myklebust, Hege, Høisæter, Sissel M. (2016)
 • Positioning in written argumentation online

  Myklebust, Hege (2016)
 • Språket – er det så nøye då? (kronikk)

  Prestegård, Øygunn Skodvin, Bjørhusdal, Eli, Budal, Ingvil Brugger, Myklebust, Hege (2016)
 • Written argumentation - online and off

  Myklebust, Hege (2015)
 • «Nynorsk er jo heilt konge då, men […]» Identitetshandlingar i argumenterande tekstar på vidaregåande skule

  Myklebust, Hege (2015)
 • Syrlig og sarkastisk riksmålsmann

  Myklebust, Hege (2007)
 • Å kunna uttrykkja seg skriftleg

  Myklebust, Hege (2006)
 • Å kunna uttrykkja seg skriftleg på nynorsk. Om kva (fag)lærarane kan gjera for at elevane skal skriva betre fagtekstar

  Myklebust, Hege (2006)
 • Røyndomen på Bristol [samtale med Trond Berg Eriksen]

  Bjørhusdal, Eli, Myklebust, Hege (1998)