Publications

 • Food and meals in Norwegian kindergartens

  Ciren, Baizhen, Wergedahl, Hege (2021)
 • Children’s experienced and imaginary stories about lunch packs and lunch breaks: Associations and perceptions of school lunch among primary school students in Norway

  Fossgard, Eldbjørg, Wergedahl, Hege, Holthe, Asle (2021)
 • Bærekraftig mat i barnehagen

  Heggen, Marianne Presthus, Wergedahl, Hege (2021)
 • Opponent på disputas, Cecilie Beinert, UiA

  Wergedahl, Hege (2021)
 • Barnehageansatte - om mat og måltid i koronapandemien

  Wergedahl, Hege, Aadland, Eli Kristin (2021)
 • Lunch Meals in Norwegian Kindergartens during and after the COVID-19 Pandemic

  Wergedahl, Hege, Aadland, Eli Kristin (2021)
 • Lunsjmåltidet i barnehagen - Hvordan kommuniserer barn om det serverte og det medbragte lunsjmåltidet i barnehagen?

  Wergedahl, Hege, Aadland, Eli Kristin (2021)
 • Children’s Food Choices during Kindergarten Meals

  Wergedahl, Hege, Fossgard, Eldbjørg, Aadland, Eli Kristin, Holthe, Asle (2021)
 • Book Launch - Celebrating 'Childhood Cultures in Transformation - 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability'

  Ødegaard, Elin Eriksen, Borgen, Jorunn Spord, Oropilla, Czarecah Tuppil, Pesch, Anja Maria, Grindheim, Liv Torunn, Wergedahl, Hege, Lyså, Ida Marie, Engelsrud, Gunn Helene, Ylönen, Susanne, Evensen, Kristin Vindhol, Osler, Audrey, Jevtic, Adrijana Visnjic (2021)
 • Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer

  Heggen, Marianne Presthus, Wergedahl, Hege, Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • Variasjon i mattilbud og håndvaskrutiner i praksisbarnehager

  Kamisaka, Yuko, Wergedahl, Hege (2020)
 • Læreplanen og det profesjonelle handlingsrommet til mat- og helselæreren.

  Veka, Ingfrid, Wergedahl, Hege, Holthe, Asle (2020)
 • Upregulated PDK4 expression is a sensitive marker of increased fatty acid oxidation

  Pettersen, Ina Katrine Nitschke, Tusubira, Deusdedit, Ashrafi, Hanan, Dyrstad, Sissel Elisabeth, Hansen, Lena, Liu, Xiaozheng, Hodneland, Linn I., Løvsletten, Nils Gunnar, Berge, Kjetil, Wergedahl, Hege, Bjørndal, Bodil, Fluge, Øystein, Bruland, Ove, Rustan, Arild, Halberg, Nils, Røsland, Gro Vatne, Berge, Rolf Kristian, Tronstad, Karl Johan (2019)
 • Timesignaturer i kroppsøvingsundervisning med utgangspunkt i data fra den norske studien Kvalitet i opplæringa

  Sæle, Ove Olsen, Wergedahl, Hege, Solberg, Sigurd Botnevik, Hallås, Bjørg Oddrun (2019)
 • Forskning på mat og måltider i barnehagen

  Wergedahl, Hege (2019)
 • Opposisjon på disputas, Sissel H. Helland: Matmot i barnehagen. En studie av toåringers matneofobi og kosthold og hvordan dette kan endres.

  Wergedahl, Hege (2019)
 • Skolen som matlandskap

  Wergedahl, Hege, Bjørkkjær, Tormod (2019)
 • Hybrid and Interdisciplinary Work in Co-teaching Settings in Teacher Education

  Birkeland, Åsta, Lange, Troels, Wergedahl, Hege (2018)
 • School lunch ‐ Children's space or teachers’ governmentality? A study of 11‐year‐olds’ experiences with and perceptions of packed lunches and lunch breaks in Norwegian primary schools

  Fossgard, Eldbjørg, Wergedahl, Hege, Bjørkkjær, Tormod, Holthe, Asle (2018)
 • Oppskriften - den skjulte læreplanen i mat og helse

  Veka, Ingfrid, Wergedahl, Hege, Holthe, Asle (2018)
 • Social, sustainable and Health promoting aspects of the Kindergarten meals

  Wergedahl, Hege (2018)
 • Social, sustainable and Health promoting aspects of the Kindergarten meals.

  Wergedahl, Hege (2018)
 • Mat og måltider i barnehagen

  Wergedahl, Hege, Aadland, Eli Kristin, Bjørkkjær, Tormod (2018)
 • Food and Food production

  Wergedahl, Hege, Bergan, Veronica (2018)
 • Hvorfor spiser vi ikke mere grønnsaker? Bærekraftige og helsefremmende måltider i barnehagen

  Wergedahl, Hege, Bjørkkjær, Tormod, Aadland, Eli Kristin (2018)
 • Workshop on Chinese and Norwegian meals

  Wergedahl, Hege, Hu, Aihua (2018)
 • Sustainable Futures – Strengthening educational research and practice on ecological and social citizenship through collaboration between Chinese and Norwegian researchers

  Ødegaard, Elin Eriksen, Li, Minyi, Wang, Xinghua, Birkeland, Åsta, Wergedahl, Hege, Bergan, Veronica (2018)
 • Nordic children's conceptualizations of healthy eating in relation to school lunches.

  Berggren, Linda, Talvia, Sanna, Fossgard, Eldbjørg, Arnfjörð, Unnur Björk, Hörnell, Agneta, Ólafsdóttir, Anna Sigríður, Gunnarsdóttir, Ingibjörg, Wergedahl, Hege, Lagström, Hanna, Waling, Maria, Olsson, Cecilia (2017)
 • The Effect of Schooling on Basic Cognition in Selected Nordic Countries

  Jonsson, Bert, Waling, Maria, Olavfsdottir, Anna S., Lagström, Hanna, Wergedahl, Hege, Olsson, Cecilia, Fossgard, Eldbjørg, Holthe, Asle, Talvia, Sanna, Gunnarsdottir, Ingebjorg, Hörnell, Agneta (2017)
 • Learning behaviour and school lunch

  Wergedahl, Hege (2017)
 • Mat- og helseseksjonen sitt bidrag i barnehagelærerutdanningen ved HVL-Bergen

  Wergedahl, Hege (2017)
 • Kvalitet i opplæring i mat og helse - data fra klasseromsforskning

  Aadland, Eli Kristin, Wergedahl, Hege, Fooladi, Erik Cyrus, Ryslett, Kari (2016)
 • Frukt, grønnsaker og sjømat i skolemat - med fokus på Norge

  Bjørkkjær, Tormod, Fossgard, Eldbjørg, Holthe, Asle, Wergedahl, Hege (2016)
 • Lunsjmåltidet i barnehagen som en sosial og pedagogisk arena

  Fossgard, Eldbjørg, Holthe, Asle, Wergedahl, Hege, Aadland, Eli Kristin (2016)
 • Skolen som arena for matdanning

  Holthe, Asle, Fossgard, Eldbjørg, Wergedahl, Hege (2016)
 • ProMeal - Prospects for promoting health and performance by school meals in Nordic countries

  Hörnell, Agneta, Olafsdottir, Anna Sigridur, Wergedahl, Hege, Waling, Maria (2016)
 • School meal provision, health, and cognitive function in a Nordic setting - The ProMeal-study: Description of methodology and the Nordic context

  Waling, Maria, Olafsdottir, Anna Sigridur, Lagström, Hanna, Wergedahl, Hege, Jonnson, Bert, Olsson, Cecilia, Fossgard, Eldbjørg, Holthe, Asle, Talvia, Sanna, Gunnarsdottir, Ingibjorg, Hörnell, Agneta (2016)
 • Fem-årig grunnskolelærerutdanning – diskusjon om nye læringsutbytteformuleringer i mat og helse

  Wergedahl, Hege (2016)
 • Lærerutdanningskonferansen dag 2 - høringskonferanse mat og helse

  Wergedahl, Hege (2016)
 • Skolemat og læring

  Wergedahl, Hege (2016)
 • ProMeal - Nordic School meals

  Wergedahl, Hege, Talvia, Sanna, Gunnarsdottir, Ingibjörg (2016)
 • Skolens matlandskap som arena for danning

  Holthe, Asle, Fossgard, Eldbjørg, Wergedahl, Hege (2015)
 • Mat, kosthold og folkehelse

  Holthe, Asle, Wergedahl, Hege, Fossgard, Eldbjørg (2015)
 • ProMeal - Prospects for Promoting Health and Performance by School Meals in Nordic Countries.

  Hörnell, Agneta, Wergedahl, Hege, Olafsdottir, Anna Sigridur, Talvia, Sanna, Waling, Maria (2015)
 • Assessing School Meals intake by Digital Photograph Method in the Nordic Contexts (the Promeal study)

  Talvia, Sanna, Lagström, Hanna, Hörnell, Agneta, Waling, Maria, Olsson, Cecilia, Gunnarsdóttir, Ingibjörg, Wergedahl, Hege, Olafsdottir, Anna Sigridur (2015)
 • ProMeal - Sammenheng mellom kosthold og læring?

  Wergedahl, Hege (2015)
 • School meals

  Wergedahl, Hege (2015)
 • Skolemat og læring

  Wergedahl, Hege (2015)
 • Fysiske faktorers betydning for mat- og måltidstilbudet i barnehagen - en casestudie

  Aadland, Eli Kristin, Holthe, Asle, Wergedahl, Hege, Fossgard, Eldbjørg (2014)
 • Comparison of the Physical Activity of 11–12 Year Old Pupils in Two Schools in Norway and Iceland, using Pedometer Registrations and Activity Diaries

  Hallås, Bjørg Oddrun, Herfindal, Torunn, Wergedahl, Hege (2014)
 • Forskning og meritterende arbeid på egen undervisning.Hvordan er det mulig å videreutvikle egen undervisningspraksis, drive forskning og publisering på denne? Vi ser på erfaringer med selvstudier og har et særlig fokus på metoden «Lesson studies»

  Hallås, Bjørg Oddrun, Wergedahl, Hege (2014)
 • Sammenheng mellom skolemat og læring?

  Wergedahl, Hege, Holthe, Asle, Fossgard, Eldbjørg, Bjørkkjær, Tormod (2014)
 • Forskningsprosjekter ved mat og helse seksjonen

  Wergedahl, Hege, Veka, Ingfrid, Fossgard, Eldbjørg, Bakke, Lene (2014)
 • Skolefagundersøkelsen 2011 Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskole

  Espeland, Magne, Arnesen, Trond Egil, Grønsdal, Ingrid A. R., Holthe, Asle, Sømoe, Kjetil, Wergedahl, Hege, Aadland, Helga (2013)
 • Mat og måltider i skolefritidsordningen. En kvalitativ studie

  Fossgard, Eldbjørg, Holthe, Asle, Wergedahl, Hege (2013)
 • Kantinedrift i videregående skole En kvalitativ studie

  Holthe, Asle, Fossgard, Eldbjørg, Wergedahl, Hege (2013)
 • Mat og helse på barnetrinnet - praktisk, men ennå ikke kreativt

  Holthe, Asle, Wergedahl, Hege (2013)
 • Strukturelle og organisatoriske muligheter og begrensninger for tilrettelegging av lunsjmåltidet i barnehagen

  Aadland, Eli Kristin, Holthe, Asle, Wergedahl, Hege, Fossgard, Eldbjørg (2012)
 • Dietary supplementation of herring roe and milt enhances fatty acid catabolism in female mice transgenic for hTNFa

  Bjørndal, Bodil, Burri, Lena, Wergedahl, Hege, Svardal, Asbjørn M., Bohov, Pavol, Berge, Rolf Kristian (2012)
 • Bioactive fatty acids reduce development of gastric cancer following duodenogastric reflux in rats

  Christensen, Bjørn Jostein, Berge, Kjetil, Wergedahl, Hege, Bohov, Pavol, Pettersen, Caroline Hild, Schønberg, Svanhild Margrethe Arentz, Berge, Rolf Kristian, Svendsen, Einar, Viste, Asgaut (2012)
 • Smørelunsjen i barnehagen som pedagogisk måltid - ernærings-, sosialiserings- og kunnskapsaspekter

  Fossgard, Eldbjørg, Holthe, Asle, Wergedahl, Hege, Aadland, Eli Kristin (2012)
 • Implementering av kostholdstiltak i barnehagen

  Holthe, Asle, Wergedahl, Hege, Fossgard, Eldbjørg, Aadland, Eli Kristin (2012)
 • Acute effects of orexigenic antipsychotic drugs on lipid and carbohydrate metabolism in rat

  Jassim, Goran, Skrede, Silje, Vázquez, Maria Jesús, Vik-Mo, Audun Osland, Lunder, Niclas, Diéguez, Carlos, Vidal-Puig, Antonio, Berge, Rolf Kristian, López, Miguel, Steen, Vidar Martin, Fernø, Johan, Wergedahl, Hege (2012)
 • Long-term treatment with the pan-PPAR agonist tetradecylthioacetic acid or fish oil is associated with increased cardiac content of n-3 fatty acids in rat

  Strand, Elin, Bjørndal, Bodil, Nygård, Ottar, Burri, Lena, Berge, Christ, Bohov, Pavol, Christensen, Bjørn Jostein, Berge, Kjetil, Wergedahl, Hege, Viste, Asgaut, Berge, Rolf Kristian (2012)
 • Fish oil and 3-thia fatty acid have additive effects on lipid metabolism but antagonistic effects on oxidative damage when fed to rats for 50 weeks

  Vigerust, Natalya Filipchu, Cacabelos, Daniel, Burri, Lena, Berge, Kjetil, Wergedahl, Hege, Christensen, Bjørn Jostein, Portero-Otin, Manuel, Viste, Asgaut, Pamplona, Reinald, Berge, Rolf Kristian, Bjørndal, Bodil (2012)
 • Hva bidrar lunsjmåltidet i barnehagen med?

  Wergedahl, Hege, Aadland, Eli Kristin, Holthe, Asle, Fossgard, Eldbjørg (2012)
 • Virkemidler i folkehelsearbeidet

  Aadland, Eli Kristin, Wergedahl, Hege (2011)
 • Tetradecylthioacetic acid increases hepatic mitochondrial beta-oxidation and alters fatty acid composition in a mouse model of chronic inflammation

  Burri, Lena, Bjørndal, Bodil, Wergedahl, Hege, Berge, Kjetil, Bohov, Pavol, Svardal, Asbjørn M., Berge, Rolf Kristian (2011)
 • Toward understanding the effect of bioactive marine food components on the human health

  Leon, I, Wrzesinski, K, Rogowska-Wrzesinska, A, Kulej, K, Sprenger, R, Ytterberg, J, Burri, Lena, Strand, Elin, Berge, Kjetil, Wergedahl, Hege, Berge, Rolf Kristian, Jensen, O (2010)
 • Studentinvolvering i prosjektet: Kosthold i barnehagen

  Wergedahl, Hege, Aadland, Eli Kristin (2010)
 • Trans-10, cis-12-conjugated linoleic acid reduces the hepatic triacylglycerol content and the leptin mRNA level in adipose tissue in obese Zucker fa/fa rats

  Gudbrandsen, Oddrun Anita, Rodriguez, Enrique, Rodríguez, Enrique, Wergedahl, Hege, Mørk, Sverre, Reseland, Janne E., Skorve, Jon, Palou, Andreu, Berge, Rolf Kristian (2009)
 • A casein diet added isoflavone-enriched soy protein favorably affects biomarkers of steatohepatitis in obese Zucker rats

  Gudbrandsen, Oddrun Anita, Wergedahl, Hege, Berge, Rolf (2009)
 • A casein diet added isoflavone-enriched soy protein favorably affects biomarkers of steatohepatitis in obese Zucker rats

  Gudbrandsen, Oddrun Anita, Wergedahl, Hege, Berge, Rolf Kristian (2009)
 • The absorption, distribution and biological effects of a modified fatty acid in its free form and as an ethyl ester in rats

  Gudbrandsen, Oddrun Anita, Wergedahl, Hege, Bohov, Pavol, Berge, Rolf Kristian (2009)
 • The absorption, distribution and biological effects of a modified fatty acid in its free form and as an ethyl ester in rats

  Gudbrandsen, Oddrun Anita, Wergedahl, Hege, Bohov, Pavol, Berge, Rolf Kristian (2009)
 • Trans-10, cis-12-conjugated linoleic acid reduces the hepatic triacylglycerol content and the leptin mRNA level in adipose tissue in obese Zucker fa/fa rats

  Gudbrandsen, Oddrun Anita, Wergedahl, Hege, Mørk, Sverre, Reseland, Janne E., Skorve, Jon, Berge, Rolf (2009)
 • Kartlegging og vurdering av mattilbudet i barnehagen

  Holthe, Asle, Aadland, Eli Kristin, Wergedahl, Hege, Bakke, Lene (2009)
 • Marine n-3 fatty acids promote size reduction of visceral adipose depots, without altering body weight and composition, in male Wistar rats fed a high-fat diet

  Rokling-Andersen, Merethe H., Rustan, Arild, Kaalhus, Olav, Wergedahl, Hege, Drevon, Christian A. (2009)
 • Marine n-3 fatty acids promote size reduction of visceral adipose depots, without altering body weight and composition, in male Wistar rats fed a high-fat diet

  Rokling-Andersen, Merethe, Rokling-Andersen, MH, Rustan, AC, Wensaas, AJ, Kaalhus, O, Wergedahl, Hege, Røst, Therese H., Rost, TH, Jensen, J, Graff, Bjørn Anton, Caesar, R, Drevon, CA (2009)
 • Combination of fish oil and fish protein hydrolysate reduces the plasma cholesterol level with a concurrent increase in hepatic cholesterol level in high-fat-fed Wistar rats

  Wergedahl, Hege, Gudbrandsen, Oddrun Anita, Røst, Therese Halvorsen, Berge, Rolf (2009)
 • Combination of fish oil and fish protein hydrolysate reduces the plasma cholesterol level with a concurrent increase in hepatic cholesterol level in high-fat-fed Wistar rats

  Wergedahl, Hege, Gudbrandsen, Oddrun Anita, Røst, Therese Halvorsen, Berge, Rolf Kristian (2009)
 • Multi-gene approach to profile the intestinal responses to dietary marine compounds: herring roe, sperm and salmon hydrosylate and TTA in TNF- transgenic mouse

  Jordal, Ann-Elise Olderbakk, Berge, Rolf Kristian, Wergedahl, Hege, Aksnes, Anders, Rønnestad, Ivar (2008)
 • Multi-gene approach to profile the intestinal responses to dietary marine compounds: herring roe, sperm and salmon hydrosylate and TTA in TNF- transgenic mouse

  Jordal, Ann-Elise Olderbakk, Berge, Rolf Kristian, Wergedahl, Hege, Aksnes, Anders, Rønnestad, Ivar (2008)
 • Dietary single cell protein reduces fatty liver in obese Zucker rats

  Gudbrandsen, Oddrun Anita, Wergedahl, Hege, Liaset, Bjørn, Espe, Marit, Mørk, Sverre, Berge, Rolf Kristian (2008)
 • Long term treatment with tetradecylthioacetic acid improves the antioxidant status in obese Zucker (fa/fa) rats

  Wergedahl, Hege, Berge, Kjetil, Bohov, Pavol, Tronstad, Karl Johan, Madsen, Lise, Berge, Rolf Kristian (2008)
 • Effect of dietary tetradecylthioacetic acid on colon cancer growth studied by dynamic contrast enhanced MRI

  Jensen, Line Rørstad, Berge, Kjetil, Bathen, Tone Frost, Wergedahl, Hege, Schønberg, Svanhild A., Bofin, Anna, Berge, Rolf Kristian, Gribbestad, Ingrid S. (2007)
 • Thia fatty acids with the sulfur atom in even or odd positions have opposite effects on fatty acid catabolism

  Dyrøy, Endre, Wergedahl, Hege, Skorve, Jon Andreas, Gudbrandsen, Oddrun Anita, Songstad, Jon, Berge, Rolf Kristian (2006)
 • Dietary soya protein concentrate enriched with isoflavones reduced fatty liver, increased hepatic fatty acid oxidation and decreased the hepatic mRNA level of VLDL receptor in obese Zucker rats

  Gudbrandsen, Oddrun Anita, Wergedahl, Hege, Mørk, Sverre, Liaset, Bjørn, Espe, Marit, Berge, Rolf Kristian (2006)
 • The metabolic syndrome and the hepatic fatty acid drainage hypothesis

  Berge, Rolf Kristian, Tronstad, Karl Johan, Berge, Kjetil, Røst, Therese Halvorsen, Wergedahl, Hege, Gudbrandsen, Oddrun Anita, Skorve, Jon Andreas (2005)
 • Down-regulated expression of PPAR alpha target genes, reduced fatty acid oxidation and altered fatty acid composition in the liver of mice transgenic for hTNF alpha

  Glosli, Heidi, Gudbrandsen, Oddrun Anita, Mullen, Antony J., Rost, TH, Halvorsen, Bente, Røst, Therese Halvorsen, Wergedahl, Hege, Prydz, Hans, Aukrust, Pål, Berge, Rolf Kristian (2005)
 • Dietary proteins with high isoflavone content or low methionine-glycine and lysine-arginine ratios are hypocholesterolaemic and lower the plasma homocysteine level in male Zucker fa/fa rats

  Gudbrandsen, Oddrun Anita, Wergedahl, Hege, Liaset, Bjørn, Espe, Marit, Berge, Rolf Kristian (2005)
 • Improved insulin sensitivity and reduced adipose tissue mass in relation to mitochondrial function, energy state and PPAR activation

  Berge, RK, Tronstad, KJ, Gudbrandsen, OA, Berge, K, Wergedahl, H, Grav, Hans J (2004)
 • Cholesterol lowering effect of bioactive proteins

  Gudbrandsen, Oddrun Anita, Wergedahl, Hege, Berge, Rolf Kristian (2004)
 • Fish protein hydrolysate reduces plasma total cholesterol, increases the proportion of HDL cholesterol, and lowers acyl-CoA : Cholesterol acyltransferase activity in liver of Zucker rats

  Wergedahl, Hege, Liaset, Bjørn, Gudbrandsen, Oddrun Anita, Lied, Einar, Espe, Marit, Muna, Ziad A, Mørk, Sverre, Berge, Rolf Kristian (2004)
 • Immunomodulating effects of 3-thia fatty acids in activated peripheral blood mononuclear cells

  Aukrust, Pål, Aukrust, Pål, Wergedahl, H, Muller, H, Muller, Fredrik, Ueland, Thor, Dyrøy, E, Damås, Jan Kristian, Froland, SS, Frøland, Stig Sophus, Berge, R (2003)
 • Changed energy state and increased mitochondrial beta-oxidation rate in liver of rats associated with lowered proton electrochemical potential and stimulated uncoupling protein 2 (UCP-2) expression

  Grav, Hans J, Tronstad, Karl J., Gudbrandsen, Oddrun A., Berge, Kjetil, Fladmark, Kari E., Martinsen, Tom C., Waldum, Helge, Wergedahl, Hege, Berge, Rolf K. (2003)
 • Eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid affect mitochondrial and peroxisomal fatty acid oxidation in relation to substrate preference

  Madsen, Lise, Rustan, Arild C., Wergedahl, Hege, Berge, Kjetil, Dyrøy, Endre, Berge, Rolf Kristian (1999)
 • Methylated eicosapentaenoic acid and tetradecylthioacetic acid: effects on fatty acid metabolism

  Wergedahl, Hege, Madsen, Lise, Dyrøy, Endre, Elholm, M, Stray-Pedersen, A, Frøyland, Livar, Lie, O, Berge, Rolf Kristian (1999)