Associate Professor

Hilde Birgitte Hjertager Lund

Field of work

I am educated as a social anthropologist and have a Cand. Polit. Degree from the University of Bergen. Also, I have a  Postgraduate Certificate in Education (PGCE), Psychology, and Pedagogy of Supervision. I have a doctorate in education from Western Norway University of Applied Sciences.

My work experience range from refugee services, child welfare, primary school, education for adults, and higher education. The research interests that I am interested in are cultural diversity, education, and leadership. The title of my thesis is Difference, sameness and diversity. Pedagogical leadership and parenthood i culturally diverse kindergartens. 

Courses taught
 • Theoretical perspectives on education and sustainable development in Africa
 • Pedagogy
 • Social studies in teacher education
 • Bachelor supervison - Early Childhood Education
 • Master - management and organisation
Research areas
 • Kindergarten
 • Early Childhood Education and Care (ECEC)
 • Leadership
 • Cultural diversity
 • Education
 • Social Inequality and power relations
 • Cultural capital
 • Educational leadership
Research groups

Publications

 • Foreldresamarbeid og mangfold

  Krieken Laski, Alona, Lund, Hilde Birgitte Hjertager (2023)
 • Ledelse i spenn. Nyere forskning om lederroller i utdanningssektoren

  (2023)
 • Pedagogisk ledelse, profesjonsutvikling og kulturelt mangfold i barnehagen

  (2023)
 • Difference, equality and diversity. Pedagogical Leaders’ Leadership Practice and Diversity Constructs, and Refugee Parents Experience encountering the kindergarten"

  (2022)
 • "Gjennom forskerens blikk"-Metodiske utfordringer og muligheter med deltakende observasjon i studier av barnehageledelse

  (2022)
 • Pedagogisk ledelse i kulturelt mangfoldige barnehager- Profesjonsutvikling, makt og institusjonaliserte barnehagepraksiser

  (2022)
 • “Through the researcher’s gaze”. Field roles, positioning and epistemological reflexivity doing qualitative research in a kindergarten setting.

  (2022)
 • Ulikhet, likhet og mangfold. Pedagogisk ledelse og foreldreskap i kulturelt mangfoldige barnehager

  (2022)
 • «Vi må gjøre som nordmenn, gå på tur og sånn, integrere oss»: Flyktningforeldres erfaringer med barnehagen

  (2022)
 • «De er jo alle barn»–Mangfoldskonstruksjoner i barnehagen-

  (2021)
 • Etniske minoritetsforeldres erfaringer med foreldresamarbeidet i barnehagen

  (2021)
 • «Jeg liker at barnet mitt trives i barnehagen, men noen ganger er jeg litt redd». Møter mellom etniske minoritetsforeldre og barnehagen

  (2021)
 • “Through the researcher’s gaze” Preconceptions, understandings, and reflexivity in qualitative research in a kindergarten setting

  (2021)
 • «Vi er vel egentlig alle like». Pedagogisk ledelse, mangfoldskonstruksjoner og foreldresamarbeid i barnehagen.

  (2021)
 • "We are equal, but I am the leader". Leadership enactment in early childhood in Norway

  (2021)
 • “We must do like the Norwegians, go hiking, outdoor activities and things like that."Refugee parents’ experiences with parental cooperation and encountering kindergarten.

  (2021)
 • "Vi er alle like og drar lasset sammen". Pedagogisk ledelse i barnehagen

  (2020)
 • “Betwixt and between”- educational managers between the market and profession"

  (2019)
 • "Cultural diversity as equality, inequality or awareness? Educational leaders perceptions and practices on cultural diversity"

  (2019)
 • Ledelse i møte med kulturelt mangfold

  (2019)
 • Metodiske utfordringer og refleksjoner på feltarbeid i egen kultur

  (2019)
 • Pedagogisk ledelse i møte med kulturelt mangfold i barnehagen

  (2019)
 • Pedagogiske ledere mellom marked og profesjon

  (2019)
 • Det flerkulturelle klasserommet Foredrag - Faglig pedagogisk dag UIB

  (2012)
 • Søte, frie og moderne. En studie av unge japanske middelklassekvinners livsprosjekter i Shizuoka,Japan

  (2002)