Head of Program

Margareth Eilifsen

Publications

 • The design of an explorative play-based Early Childhood Teacher Education

  Lossius, Magni Elen Hope, Eilifsen, Margareth, Skovbjerg, Helle Marie (2022)
 • Trosopplærere kan forebygge nettovergrep

  Bergsjø, Leonora Onarheim, Vik, Leif Gunnar Vestbøstad, Tønnesen, Kjellaug Tonheim, Eilifsen, Margareth (2021)
 • Iscenesettelse av barnehagens lekemiljø – fra nye erfaringer til eksperimenterende og utforskende praksis

  Bernsen, Anette Sofie, Langøy, Amund, Eilifsen, Margareth (2021)
 • Du ser det ikke før du tror det!: Om tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning av grunnskolelærere

  Eilifsen, Margareth, Litland, Astrid Synnøve, Risøy, Bodil Kjesbo, Sollesnes, Ragnhild (2021)
 • Sammen om praksisnær utdanning

  Eilifsen, Margareth, Risøy, Bodil Kjesbo (2021)
 • Komplementerende kunnskap i grunnskolelærerutdanningene

  Risøy, Bodil Kjesbo, Eilifsen, Margareth (2021)
 • Vi ofrer barn og unge til it-selskapene

  Bergsjø, Leonora Onarheim, Eilifsen, Margareth, Tønnesen, Kjellaug Tonheim, Vik, Leif Gunnar Vestbøstad (2020)
 • Barn og unges digitale dømmekraft - Verdiløft i barnehage og skole

  Bergsjø, Leonora Onarheim, Eilifsen, Margareth, Tønnesen, T., Kjellaug, Vik, Vestbøstad, Leif Gunnar (2020)
 • Hverdagsfortellinger som setter spor - Studenters fortellinger fra og refleksjoner over hverdagslivet i barnehagen

  (2020)
 • Pedagogy: A Teacher’s Practice

  Foran, Andrew, Robinson, Dan, Eilifsen, Margareth, Munro, Elisabeth, Thurber, Tess (2020)
 • Partnerskap

  Bugge, Edit, Eilifsen, Margareth (2019)
 • Du ser det ikke før du tror det, og du tror det ikke før du ser det!

  Eilifsen, Margareth, Litland, Astrid Synnøve, Risøy, Bodil Kjesbo, Sollesnes, Ragnhild (2019)
 • 70 års-feiring: Fra tante til lærer!

  (2018)
 • Barnehagelærerens lojalitet, trengs det i dag?

  (2018)
 • Barnehagelærerutdanningen i Bergen 70 år!

  (2018)
 • Increase competence to act - through ethical reflection

  (2018)
 • Side by Side: A feeling of differences

  (2018)
 • Outdoor Educazion in infancy school

  Eilifsen, Margareth, Klepsvik, Karen Vibeke (2018)
 • The physical environments improvement on the child`s motric development.

  Klepsvik, Karen Vibeke, Eilifsen, Margareth (2018)
 • Bevegelser i lekerommet

  Langøy, Amund, Bernsen, Anette Sofie, Eilifsen, Margareth (2018)
 • The challenges of creativity in Norwegian Early Childhood Teacher Education

  Meyer, Grete Skjeggestad, Eilifsen, Margareth (2017)
 • Research-based teaching – learning experiences in teacher and students community

  Blaafalk, Hanne, Eilifsen, Margareth (2015)
 • Praksisfortellingen - mulighet for sammenheng mellom teoretisk og praktisk kunnskap

  (2015)
 • Blikk for hverdagsrommet i barnehagen

  Bernsen, Anette Sofie, Langøy, Amund, Eilifsen, Margareth (2014)
 • På kryss og tvers : muligheter ved flerfaglig arbeid i barnehagen

  (2014)
 • Barnehagelederen

  Eilifsen, Margareth, Dysvik, Anders (2014)
 • God ledelse i barnehagen

  Eilifsen, Margareth, Dysvik, Anders (2014)
 • Å skape rom for kreativitet

  Eilifsen, Margareth, Meyer, Grete Sjeggestad (2014)
 • "Pedagogikkfaget og barnehagelærarutdanninga"

  Skram, Dag, Eilifsen, Margareth (2014)
 • Hva er verd å stoppe oppfor? Hva er verd å reflektere over?

  (2013)
 • How to develope creativity

  Eilifsen, Margareth, Meyer, Grete Sjeggestad (2013)
 • Anerkjennelse ledelse - ledelse i barnehagen

  (2012)
 • Anerkjennende ledelse: pleasing eller aksjon?

  (2012)
 • Capture the unexpressed:Anecdote as a device in hermeneutic phenomenological research

  (2011)
 • Det er umulig å gi tilpasset opplæring

  (2010)
 • WOW! - for et spill!

  (2009)
 • "Heartful" or "heartless" teachers? Or should we look for the good somewhere else? Considerations of students' experience of the pedagogical good

  Sævi, Tone, Eilifsen, Margareth (2008)