Head of Section

Marianne Fjose

Publications

 • Folkehelsepraksis- Mulige samarbeidsprosjekter

  Vågstøl, Unni, Fjose, Marianne, Vikøren, Irene Helland, Haukom, Margareth. G., Luteberget, Laila, Kvamme, Kjersti, Alfstad, Elin, Løken, Oddbjørg Utheim, Wiik, Lovise Haugen (2022)
 • Kunnskapsbasert praksis i sykepleierutdanning - et implementeringsprosjekt

  Snibsøer, Anne Kristin, Sandvik, Reidun Karin Norheim Myhre, Haugland, Vivian L., Beisland, Elisabeth Grov, Fjose, Marianne (2021)
 • Kunnskapsbasert praksis i sykepleierutdanning - et implementeringsprosjekt

  Snibsøer, Anne Kristin, Sandvik, Reidun Karin Norheim Myhre, Haugland, Vivian L., Beisland, Elisabeth Grov, Fjose, Marianne (2021)
 • Caregiver reactions and social provisions among family members caring for home-dwelling patients with cancer in the palliative phase: A cross-sectional study.

  Fjose, Marianne, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit, Grov, Ellen Karine (2019)
 • “Non-palliative care” – a qualitative study of older cancer patients’ and their family members’ experiences with the health care system

  Fjose, Marianne, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit, Grov, Ellen Karine (2018)
 • Palliativ behandling, pleie og omsorg - utdanningskvalitet i bachelor sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Fjose, Marianne, Valen, Kristin, Hjelmeland, Inger Helen Hardeland, Skogstrand, Sigrid Bøe, Sand, Anne Marit (2018)
 • Hvordan opplever eldre kreftpasienter i palliativ fase og nærmeste familiemedlemmer oppfølgingen fra helsetjenesten

  Fjose, Marianne, Grov, Ellen Karine, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit (2017)
 • Hvordan oppleves den palliative helsetjenesten for eldre kreftpasienter og deres nærmeste familie?

  Fjose, Marianne, Grov, Ellen Karine, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit (2017)
 • A Valuable but Demanding Time, Family Life During Advanced Cancer in an Elderly Family Member

  Fjose, Marianne, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit, Grov, Ellen Karine (2016)
 • I grenseland - familielivets utfordringer når et eldre familiemedlem har kreft i palliativ fase

  Fjose, Marianne, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit, Grov, Ellen Karine (2016)
 • SILENT CARE - How families interact and communicate during advanced cancer

  Fjose, Marianne, Grov, Ellen Karine, Kirkevold, Marit, Eilertsen, Grethe (2015)
 • Strong in our companionship-family life's impotances and challenges during advanced cancer

  Fjose, Marianne, Grov, Ellen Karine, Kirkevold, Marit, Eilertsen, Grethe (2014)
 • Bruk av humor i kreftomsorgen

  Fjose, Marianne, Velthuijs, Milly (2014)
 • Familiefokusert palliasjon - i tiden?

  Gjertsen, Marianne, Grov, Ellen Karine, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit (2012)
 • Family Interviewing - Background, method, theoretical perspectives and experiences

  Gjertsen, Marianne, Grov, Ellen Karine, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit (2012)
 • Får bedre smertebehandling

  Galek, Joanna, Gjertsen, Marianne (2011)
 • Barn trenger tilpasset informasjon

  Gjertsen, Marianne (2011)
 • Hvordan forebygge utbrenthet?

  Gjertsen, Marianne (2011)
 • Kreft og familien

  Gjertsen, Marianne (2011)
 • Auke den tilsettes evne til å arbeide med alvorlig sjuke og døande

  Gjertsen, Marianne (2010)
 • BETYDNINGSFULLE RELASJONER - hvordan personer som lever med kreft opplever forholdet til sine nærmeste

  Gjertsen, Marianne (2010)
 • BETYDNINGSFULLE RELASJONER - hvordan personer som lever med kreft opplever forholdet til sine nærmeste

  Gjertsen, Marianne (2010)
 • BETYDNINGSFULLE RELASJONER - hvordan personer som lever med kreft opplever forholdet til sine nærmeste

  Gjertsen, Marianne (2010)
 • Hvordan samtalen gir innsikt - om hvordan personer ved livets slutt opplever relasjonene til sine nærmeste

  Gjertsen, Marianne (2010)
 • Etterlatte arbeid

  Gjertsen, Marianne (2009)
 • Kunnskapsbasert praksis. Kva det er og korleis få det til

  Gjertsen, Marianne (2006)
 • Kva opplever kreftpasientar som god omsorg?

  Gjertsen, Marianne (2006)
 • Akutt og kronisk smerte

  Gjertsen, Marianne (2003)
 • Kommunikasjon med menneske i krise

  Gjertsen, Marianne (2003)
 • Lindre lidelse - nærheit og venleik

  Gjertsen, Marianne (2003)
 • Omsorg ved livets slutt

  Gjertsen, Marianne (2002)
 • Pleie og omsorg til døende

  Gjertsen, Marianne (2002)