Associate Professor

Mariya Stoyanova Bikova

Publications

 • Best practice og utfordringer blant frivillige organisasjoner på Voss

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Etiske dilemma i mulighetsrommet for brukermedvirkning i pleie- og omsorgssektoren i Norge

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Gendering Everyday Geopolitics: Migrant Care Work and transforming socio-economic hierarchies

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Hvem er trygg? Velferdsteknologi og følelsen av trygghet blant hjemmeboende personer med demens og personer som mottar hverdagsrehabilitering. Erfaringer fra Norge

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Inkluderende møteplasser i Voss Herad. Utfordringer, barrierer, gode grep, suksessfaktorer

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Show all