Postdoctoral Fellow

Reidun Helen Faye

Field of work

Postdoctor in the NFR-funded project COPE (Interkulturell lærerkompetanse i klasserommet - motvekt mot gruppebaserte fordommer i skolen?) in the period 2018-2021. Her research is on racism and discrimination in schools, and how the teacher can work actively to reduce this. based on this research she develops new digital teaching material will be supporting teachers in anti-discrimination work in their classrooms. 

Competance areas:

social science didactics, digital didactics, digital competence in the classroom, educational research, sociology, racism- and discrimination, diversity- and integration. 

 

 

Research areas

 • Educational research
 • Education and development
 • Development
 • Poverty
 • Internationalisation of higher education
 • Social marginalisation
 • Nepal
 • Tanzania
 • Cambodia
 • Sudan

Research groups

Selected publications

 • Meistring mot master - Delrapport STIL-prosjektet

  Brathetland, Bente Opheim, Faye, Reidun (2018)
 • Navigating Development. An ethnographic study of development aid, education and social change among urban squatters in Nepal

  Faye, Reidun, Tjomsland, Marit, Korsnes, Olav, Krüger, Thorolf (2017)
 • Lærarrolla under press. Eit blikk på utdanning i endring i det globale sør.

  Faye, Reidun (2016)
 • Barriers to higher education in Southern Sudan

  Faye, Reidun (2010)
 • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 8. Internasjonalisering

  Halvorsen, Tor, Faye, Reidun (2006)