Associate Professor

Anders Grov Nilsen

Publications

 • Stories from Covid-19: What kind of learning spaces do our students ask for?

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2022)
 • Et lærerperspektiv på utforsking og problemløsing i programmering på mellomtrinnet

  Faltinsen, Aslaug, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • Programming in the classroom as a tool for developing critical democratic competence in mathematics

  Hauge, Inge Olav, Lie, Johan, Abtahi, Yasmine, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • Elevaktiv læring med mikrokontroller i elektrofag i videregående skole

  Jørs, Steffen, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • From on- to off-campus – how do teacher educators and their students experience student active learning?

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2021)
 • How to engage students online

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2021)
 • Lærar for ein dag (web)

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov, Løkken, Atle, Gram, Helene, Nilsen, Arne Thomas Lund, Bjelland, Else Karen Vikanes, Kulild, Marit, Høyland, Jorunn, Thortveit, Jorunn, Petterteig, Linda, Salomonsen, Ellen (2021)
 • Bidrar programmering i undervisningen til kompetanse?

  Nordal, Steinar, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • Programmering som didaktisk verktøy i matematikkfaget

  Ottestad, Torodd Flatråker, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • How do teacher educators experience the transition from on- to off-campus teaching during covid-19?

  Røren, Kari Anne Flem, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • Tilrettelegging for studentaktivitet og interaksjon i nettbasert undervisning :En kasusstudie av et utvalg lærerutdanneres erfaringer med Covid-19 omlegging av undervisning

  Røren, Kari Anne Flem, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • Algoritmisk tekstanalyse

  Knoph, Christian Lauvåsvåg, Nilsen, Anders Grov (2020)
 • Producing Digital Learning Resources (DLR) for Teacher Training

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov, Gram, Helene (2020)
 • Using a social video-sharing platform to enhance quality of higher education

  Nilsen, Anders Grov, Engevik, Liv Inger, Almås, Aslaug Grov (2020)
 • Kreativitet i Skaperverkstedet

  Schjølberg, Bjørn-Ole, Nilsen, Anders Grov (2020)
 • Teacher educators’ experiences and reflections concerning digital learning activities

  Helleve, Ingrid, Almås, Aslaug Grov, Nilsen, Anders Grov, Leer-Salvesen, Hilde Gry, Gram, Helene (2019)
 • Programmering og problemløsning i småskolen

  Hemnes, Christina, Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Computational thinking and programming

  Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Fleksibilitet vs. kvalitet

  Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Introduksjon til Scratch

  Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Introduksjon til Scratch

  Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Oppsiktsvekkjande studenttal

  Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Programmering på HVL

  Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Hva kjennetegner elevenes bruk av achievements i digitale spill?

  Sikkeland, Morten, Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Begynneropplæring i digitale ferdigheter

  Gerhardsen, Kristine, Nilsen, Anders Grov (2018)
 • Bruk av opplæringsvideo i instrumentalundervisning. - En kvalitativ studie om muligheter i kulturskolen

  Hans-Petter, Gyldenskog, Nilsen, Anders Grov (2018)
 • Kva veit me om IKT i læring?

  Nilsen, Anders Grov (2018)
 • Robotkjøring i lokale læringslandskap

  Nilsen, Anders Grov (2018)
 • When moocing, apping and streaming - how do higher-ed teachers cope with new technologies?

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov, Gram, Helene (2018)
 • Digitale læremidler og grunnskoleelevers opplevelse av dem

  Østrem, Lars Peter, Nilsen, Anders Grov (2018)
 • Debuterte som filmskodespelar

  Nilsen, Anders Grov (2017)
 • Kva kan eit nytt teknologifag i skulen innehalda?

  Nilsen, Anders Grov (2017)
 • Lærestoff til ei hybridisert lærarutdanning - finst det ein app for det?

  Nilsen, Anders Grov (2017)
 • Ny app førebur lærarstudentar på kvardagen som ventar

  Nilsen, Anders Grov (2017)
 • Developing Learning content for the hybridization of teacher training

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov, Gram, Helene (2017)
 • Lærar for ein dag

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov, Kulild, Marit, Bjelland, Else Karen Vikanes, Høyland, Jorunn, Gram, Helene, Thortveit, Jorunn, Nilsen, Arne Thomas Lund, Løkken, Atle (2017)
 • Motivasjon og selvregulering i Google G Suite

  Nilsen, Anders Grov, Ørnhaug, Stein (2017)
 • ”How many Es can higher education tolerate? It is not about food additives (E-numbers) this time. This time it is about how much E-learning we can add - or how the digitalisation will stretch our conception of education."

  Almås, Aslaug Grov, Nilsen, Anders Grov (2016)
 • Sosiale medier - hva gjør vi som lærere?

  Almås, Aslaug Grov, Nilsen, Anders Grov (2016)
 • Hva kan skolen lære av kodeklubbene?

  Bjørnevoll, Egil, Nilsen, Anders Grov (2016)
 • Design av utdanning

  Nilsen, Anders Grov (2016)
 • Digitale ferdigheiter sterkare vektlagt enn i dag - i alle fag?

  Nilsen, Anders Grov (2016)
 • Ein modell for utvikling av god nettstøtta og samlingsbasert undervisning

  Nilsen, Anders Grov (2016)
 • Added Values and Challenges Social Media Represent in the Hybridisation of Teacher Training

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2016)
 • Kahoot til samarbeidslæring og sjølvstudium: Elevperspektiv på bruk av Kahoot i vidaregåande skule

  Nilsen, Anders Grov, Haugen, Else Anette (2016)
 • Sosial web i fleksible utdanningar: Korleis omtalar masterstudentar tydinga av sosial web for å realisere eigne forventningar og målsettingar i fleksible utdanningar?

  Gjerde, Stein Magnar, Almås, Aslaug Grov, Nilsen, Anders Grov (2015)
 • NETTBRETT I BEGYNNAROPPLÆRINGA I LESING - lærarar sine refleksjonar kring bruk av nettbrett i begynnaropplæringa i lesing på 1. og 2. trinn

  Krumsvik, Rune Johan, Nilsen, Anders Grov, Johannesen, Lisbeth Merete (2015)
 • Kan PCen laga mat?

  Nilsen, Anders Grov (2015)
 • Nettlærerrollen og nettstudentrollen

  Nilsen, Anders Grov (2015)
 • Variert bruk av IKT i undervisninga

  Nilsen, Anders Grov (2015)
 • Added values and Challenges social media represent in the hybridisation of teacher training

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2015)
 • HSH: Frå teologi til teknologi

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2015)
 • Hvordan styrke graden av tilhørighet og nærhet i nettstøttede studier?

  Almås, Aslaug Grov, Nilsen, Anders Grov, Pettersen, Omar Zahl (2014)
 • Fanget mellom to verdener

  Nilsen, Anders Grov (2014)
 • IKT for dei yngste

  Nilsen, Anders Grov (2014)
 • Kodetime

  Nilsen, Anders Grov (2014)
 • Lag ditt eige dataspel

  Nilsen, Anders Grov (2014)
 • Lag ditt eige dataspel

  Nilsen, Anders Grov (2014)
 • How can use of social media improve teacher training?

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2014)
 • E-læring. Kursdesign og oppgåvedesign

  Nilsen, Anders Grov (2013)
 • Grensesnitt. - Kan du styra eit romskip?

  Nilsen, Anders Grov (2013)
 • Kor mykje E-stoff toler HSH?

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2013)
 • Teaching online or on-campus? - what students say about desktop videoconferencing :

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov, Krumsvik, Rune Johan (2013)
 • Education on the Brink? - What Students Say About Desktop Video Conferencing

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2012)
 • Alle kan programmera... - Dataspelprogrammering i Scratch

  Nilsen, Anders Grov (2010)
 • Rektor som wannabe screenager

  Nilsen, Anders Grov (2010)
 • Utvikling og implementering av digitale samarbeidsverktøy i UH-nettverket

  Nilsen, Anders Grov (2010)
 • Web 2.0 verktøy

  Nilsen, Anders Grov (2010)
 • Når alle elevane har brukar sin muspeikar samstundes

  Nilsen, Anders Grov, Bratseth, Birgit Elin Olsen (2010)
 • The times they are a-changin' - modelling netbased learning after 25 years professional practice in E-learning

  Nilsen, Anders Grov, Instefjord, Elen, Almås, Aslaug Grov (2010)
 • The Climate Mystery

  Nilsen, Anders Grov, Nordfonn, Knut Arve (2010)
 • Digitale læremidler i design og håndverk – fagets mål i møte med ny teknologi

  Bådsvik, Merete Kjørmo, Nilsen, Anders Grov, Engelsen, Knut Steinar (2009)
 • IKT i læring - lærerrollen i den nye skolen?

  Nilsen, Anders Grov (2007)
 • Når nettene blir lange og kulla setter inn

  Nilsen, Anders Grov (2007)
 • Valg av skrive- og regneprogram. Økonomi, ideologi og pedagogikk. Pedagogiske aspekter ved valg av Office-pakke

  Nilsen, Anders Grov (2007)
 • Digital kompetanse

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2007)
 • Digital kompetanse og utfordringar for den norske skulen

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2007)
 • ICT competencies for the next generation of teachers

  Almås, Aslaug Grov, Nilsen, Anders Grov (2006)
 • Format

  Skjærpe, Vilhelm, Skou, Peder, Nilsen, Anders Grov (2006)
 • Den nye læreplanen ? når alt blir digitalt

  Nilsen, Anders Grov (2005)
 • Digital messe. Bruk av IKT ved Høgskulen Stord/Haugesund./ Øystein Grov Nilsen, Martin Risvold, Alf Aronsen og Åse Bratthammer

  Nilsen, Anders Grov (2005)
 • Læring i samlokaliserte og distribuerte kontekstar

  Nilsen, Anders Grov (2005)
 • Nye læreplanar. Nyhende - tanken bak ? lokale konsekvensar

  Nilsen, Anders Grov (2005)
 • Nye læreplanen ? grunnleggjande digital ferdighet ? bruka digitale verktøy

  Nilsen, Anders Grov (2005)
 • Digital kompetanse som grunnleggjande dugleik. Kva er utfordringane?

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2005)
 • Bruk av grafiske organisatorar i læringsarbeid

  Nilsen, Anders Grov, Hveem, Guttorm, Vavik, Lars (2005)
 • Evaluation of MENU

  Haugen, Harald, Nilsen, Anders Grov, Lysne, Svein Ove, Ask, Bodil, Ask, Bodil, Hjeltnes, Thorleif, Staupe, Arvid (2004)
 • MENU final report

  Haugen, Harald, Nilsen, Anders Grov, Lysne, Svein Ove, Ask, Bodil, Ask, Bodil, Hjeltnes, Thorleif, Staupe, Arvid (2004)
 • MENU interim report

  Haugen, Harald, Nilsen, Anders Grov, Lysne, Svein Ove, Ask, Bodil, Ask, Bodil, Hjeltnes, Thorleif, Staupe, Arvid (2004)
 • Quality Assurance. Report

  Haugen, Harald, Nilsen, Anders Grov, Lysne, Svein Ove, Ask, Bodil, Ask, Bodil, Hjeltnes, Thorleif, Staupe, Arvid (2004)
 • Læring i samlokaliserte og distribuerte kontekstar

  Nilsen, Anders Grov (2004)
 • Net based courses: Going from external push to external pull

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2003)
 • Evaluering av digitale læremidler innen området for små fag i yrkesutdanningen

  Junge, Amund, Nilsen, Anders Grov, Brønnick, Kolbjørn S (2003)
 • Teaching Net based In-service Courses

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2003)
 • Utvikling av journalistsimulator i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad : en studie av læringsmiljøets designprosess

  Nilsen, Anders Grov (2000)
 • Challenges of Using CSCL in Open Distributed Learning

  Nilsen, Anders Grov, Instefjord, Elen (2000)