Associate Professor

Anders Grov Nilsen

Publications

 • Et lærerperspektiv på utforsking og problemløsing i programmering på mellomtrinnet

  Faltinsen, Aslaug, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • Programming in the classroom as a tool for developing critical democratic competence in mathematics

  Hauge, Inge Olav, Lie, Johan, Nilsen, Anders Grov, Abtahi, Yasmine (2021)
 • Elevaktiv læring med mikrokontroller i elektrofag i videregående skole

  Jørs, Steffen, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • How to engage students online

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2021)
 • Bidrar programmering i undervisningen til kompetanse?

  Nordal, Steinar, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • Programmering som didaktisk verktøy i matematikkfaget

  Ottestad, Torodd Flatråker, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • Tilrettelegging for studentaktivitet og interaksjon i nettbasert undervisning :En kasusstudie av et utvalg lærerutdanneres erfaringer med Covid-19 omlegging av undervisning

  Røren, Kari Anne Flem, Nilsen, Anders Grov (2021)
 • Algoritmisk tekstanalyse

  Knoph, Christian Lauvåsvåg, Nilsen, Anders Grov (2020)
 • Producing Digital Learning Resources (DLR) for Teacher Training

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov, Gram, Helene (2020)
 • Using a social video-sharing platform to enhance quality of higher education

  Nilsen, Anders Grov, Engevik, Liv Inger, Almås, Aslaug Grov (2020)
 • Kreativitet i Skaperverkstedet

  Schjølberg, Bjørn-Ole, Nilsen, Anders Grov (2020)
 • Teacher educators’ experiences and reflections concerning digital learning activities

  Helleve, Ingrid, Almås, Aslaug Grov, Nilsen, Anders Grov, Leer-Salvesen, Hilde Gry, Gram, Helene (2019)
 • Programmering og problemløsning i småskolen

  Hemnes, Christina, Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Computational thinking and programming

  Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Fleksibilitet vs. kvalitet

  Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Introduksjon til Scratch

  Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Introduksjon til Scratch

  Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Oppsiktsvekkjande studenttal

  Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Programmering på HVL

  Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Hva kjennetegner elevenes bruk av achievements i digitale spill?

  Sikkeland, Morten, Nilsen, Anders Grov (2019)
 • Begynneropplæring i digitale ferdigheter

  Gerhardsen, Kristine, Nilsen, Anders Grov (2018)
 • Bruk av opplæringsvideo i instrumentalundervisning. - En kvalitativ studie om muligheter i kulturskolen

  Hans-Petter, Gyldenskog, Nilsen, Anders Grov (2018)
 • Kva veit me om IKT i læring?

  Nilsen, Anders Grov (2018)
 • Robotkjøring i lokale læringslandskap

  Nilsen, Anders Grov (2018)
 • When moocing, apping and streaming - how do higher-ed teachers cope with new technologies?

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov, Gram, Helene (2018)
 • Digitale læremidler og grunnskoleelevers opplevelse av dem

  Østrem, Lars Peter, Nilsen, Anders Grov (2018)
 • Debuterte som filmskodespelar

  Nilsen, Anders Grov (2017)
 • Kva kan eit nytt teknologifag i skulen innehalda?

  Nilsen, Anders Grov (2017)
 • Lærestoff til ei hybridisert lærarutdanning - finst det ein app for det?

  Nilsen, Anders Grov (2017)
 • Ny app førebur lærarstudentar på kvardagen som ventar

  Nilsen, Anders Grov (2017)
 • Developing Learning content for the hybridization of teacher training

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov, Gram, Helene (2017)
 • Lærar for ein dag

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov, Kulild, Marit, Bjelland, Else Karen Vikanes, Høyland, Jorunn, Gram, Helene, Thortveit, Jorunn, Nilsen, Arne Thomas Lund, Løkken, Atle (2017)
 • Motivasjon og selvregulering i Google G Suite

  Nilsen, Anders Grov, Ørnhaug, Stein (2017)
 • ”How many Es can higher education tolerate? It is not about food additives (E-numbers) this time. This time it is about how much E-learning we can add - or how the digitalisation will stretch our conception of education."

  Almås, Aslaug Grov, Nilsen, Anders Grov (2016)
 • Sosiale medier - hva gjør vi som lærere?

  Almås, Aslaug Grov, Nilsen, Anders Grov (2016)
 • Hva kan skolen lære av kodeklubbene?

  Bjørnevoll, Egil, Nilsen, Anders Grov (2016)
 • Design av utdanning

  Nilsen, Anders Grov (2016)
 • Digitale ferdigheiter sterkare vektlagt enn i dag - i alle fag?

  Nilsen, Anders Grov (2016)
 • Ein modell for utvikling av god nettstøtta og samlingsbasert undervisning

  Nilsen, Anders Grov (2016)
 • Added Values and Challenges Social Media Represent in the Hybridisation of Teacher Training

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2016)
 • Kahoot til samarbeidslæring og sjølvstudium: Elevperspektiv på bruk av Kahoot i vidaregåande skule

  Nilsen, Anders Grov, Haugen, Else Anette (2016)
 • Sosial web i fleksible utdanningar: Korleis omtalar masterstudentar tydinga av sosial web for å realisere eigne forventningar og målsettingar i fleksible utdanningar?

  Gjerde, Stein Magnar, Almås, Aslaug Grov, Nilsen, Anders Grov (2015)
 • NETTBRETT I BEGYNNAROPPLÆRINGA I LESING - lærarar sine refleksjonar kring bruk av nettbrett i begynnaropplæringa i lesing på 1. og 2. trinn

  Krumsvik, Rune Johan, Nilsen, Anders Grov, Johannesen, Lisbeth Merete (2015)
 • Kan PCen laga mat?

  Nilsen, Anders Grov (2015)
 • Nettlærerrollen og nettstudentrollen

  Nilsen, Anders Grov (2015)
 • Variert bruk av IKT i undervisninga

  Nilsen, Anders Grov (2015)
 • Added values and Challenges social media represent in the hybridisation of teacher training

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2015)
 • HSH: Frå teologi til teknologi

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2015)
 • Hvordan styrke graden av tilhørighet og nærhet i nettstøttede studier?

  Almås, Aslaug Grov, Nilsen, Anders Grov, Pettersen, Omar Zahl (2014)
 • Fanget mellom to verdener

  Nilsen, Anders Grov (2014)
 • IKT for dei yngste

  Nilsen, Anders Grov (2014)
 • Kodetime

  Nilsen, Anders Grov (2014)
 • Lag ditt eige dataspel

  Nilsen, Anders Grov (2014)
 • Lag ditt eige dataspel

  Nilsen, Anders Grov (2014)
 • How can use of social media improve teacher training?

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2014)
 • E-læring. Kursdesign og oppgåvedesign

  Nilsen, Anders Grov (2013)
 • Grensesnitt. - Kan du styra eit romskip?

  Nilsen, Anders Grov (2013)
 • Kor mykje E-stoff toler HSH?

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2013)
 • Teaching online or on-campus? - what students say about desktop videoconferencing :

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov, Krumsvik, Rune Johan (2013)
 • Education on the Brink? - What Students Say About Desktop Video Conferencing

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2012)
 • Alle kan programmera... - Dataspelprogrammering i Scratch

  Nilsen, Anders Grov (2010)
 • Rektor som wannabe screenager

  Nilsen, Anders Grov (2010)
 • Utvikling og implementering av digitale samarbeidsverktøy i UH-nettverket

  Nilsen, Anders Grov (2010)
 • Web 2.0 verktøy

  Nilsen, Anders Grov (2010)
 • Når alle elevane har brukar sin muspeikar samstundes

  Nilsen, Anders Grov, Bratseth, Birgit Elin Olsen (2010)
 • The times they are a-changin' - modelling netbased learning after 25 years professional practice in E-learning

  Nilsen, Anders Grov, Instefjord, Elen, Almås, Aslaug Grov (2010)
 • The Climate Mystery

  Nilsen, Anders Grov, Nordfonn, Knut Arve (2010)
 • Digitale læremidler i design og håndverk – fagets mål i møte med ny teknologi

  Bådsvik, Merete Kjørmo, Nilsen, Anders Grov, Engelsen, Knut Steinar (2009)
 • IKT i læring - lærerrollen i den nye skolen?

  Nilsen, Anders Grov (2007)
 • Når nettene blir lange og kulla setter inn

  Nilsen, Anders Grov (2007)
 • Valg av skrive- og regneprogram. Økonomi, ideologi og pedagogikk. Pedagogiske aspekter ved valg av Office-pakke

  Nilsen, Anders Grov (2007)
 • Digital kompetanse

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2007)
 • Digital kompetanse og utfordringar for den norske skulen

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2007)
 • ICT competencies for the next generation of teachers

  Almås, Aslaug Grov, Nilsen, Anders Grov (2006)
 • Format

  Skjærpe, Vilhelm, Skou, Peder, Nilsen, Anders Grov (2006)
 • Den nye læreplanen ? når alt blir digitalt

  Nilsen, Anders Grov (2005)
 • Digital messe. Bruk av IKT ved Høgskulen Stord/Haugesund./ Øystein Grov Nilsen, Martin Risvold, Alf Aronsen og Åse Bratthammer

  Nilsen, Anders Grov (2005)
 • Læring i samlokaliserte og distribuerte kontekstar

  Nilsen, Anders Grov (2005)
 • Nye læreplanar. Nyhende - tanken bak ? lokale konsekvensar

  Nilsen, Anders Grov (2005)
 • Nye læreplanen ? grunnleggjande digital ferdighet ? bruka digitale verktøy

  Nilsen, Anders Grov (2005)
 • Digital kompetanse som grunnleggjande dugleik. Kva er utfordringane?

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2005)
 • Bruk av grafiske organisatorar i læringsarbeid

  Nilsen, Anders Grov, Hveem, Guttorm, Vavik, Lars (2005)
 • Evaluation of MENU

  Haugen, Harald, Nilsen, Anders Grov, Lysne, Svein Ove, Ask, Bodil, Ask, Bodil, Hjeltnes, Thorleif, Staupe, Arvid (2004)
 • MENU final report

  Haugen, Harald, Nilsen, Anders Grov, Lysne, Svein Ove, Ask, Bodil, Ask, Bodil, Hjeltnes, Thorleif, Staupe, Arvid (2004)
 • MENU interim report

  Haugen, Harald, Nilsen, Anders Grov, Lysne, Svein Ove, Ask, Bodil, Ask, Bodil, Hjeltnes, Thorleif, Staupe, Arvid (2004)
 • Quality Assurance. Report

  Haugen, Harald, Nilsen, Anders Grov, Lysne, Svein Ove, Ask, Bodil, Ask, Bodil, Hjeltnes, Thorleif, Staupe, Arvid (2004)
 • Læring i samlokaliserte og distribuerte kontekstar

  Nilsen, Anders Grov (2004)
 • Net based courses: Going from external push to external pull

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2003)
 • Evaluering av digitale læremidler innen området for små fag i yrkesutdanningen

  Junge, Amund, Nilsen, Anders Grov, Brønnick, Kolbjørn S (2003)
 • Teaching Net based In-service Courses

  Nilsen, Anders Grov, Almås, Aslaug Grov (2003)
 • Utvikling av journalistsimulator i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad : en studie av læringsmiljøets designprosess

  Nilsen, Anders Grov (2000)
 • Challenges of Using CSCL in Open Distributed Learning

  Nilsen, Anders Grov, Instefjord, Elen (2000)