Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Study plan 2017/2018, 300 credits

Overview

Programme outline Requirements
PEL og Fag 1
Fag 1, Norsk 30
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Overflytting 60
Fag 1, Engelsk 30
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Matematikk 30
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 2, Overflytting 60
Fag 1, Samfunnsfag 30
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, KRLE 30
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Mat og helse 30
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Musikk 30
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Overflytting
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 3, 3. studieår
Fag 3 Høst: Drama 30
Fag 3 Høst: Kunst og håndverk 1 30
Fag 3 Høst: KRLE 1, Vestlandsklasse 30
Fag 3 Høst: Kroppsøving 1 30
Fag 3 Høst: Mat og helse 1, Vestlandsklasse 30
Fag 3 Høst: Musikk 1 30
Fag 3 Høst: Naturfag 1 30
Fag 3 Høst: Norsk 1 30
Fag 3 Høst: Profesjonsrettet pedagogikk, Vestlandsklasse 30
Fag 3 Høst: Samfunnsfag 1 30
Fag 3 Høst: Spesialpedagogikk 30
Fag 3 Høst: Tegnspråk 1 30
Fag 3 Høst: Utdanningsvalg, Vestlandsklasse 30
Fag 3 Høst: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika 30
Fag 3 Høst: Overflytting, Engelsk 1 30
Fag 3 Høst: Utveksling 30
Fag 3 Vår: Engelsk 2 30
Fag 3 Vår: Kunst og håndverk 2 30
Fag 3 Vår: KRLE 2 30
Fag 3 Vår: Matematikk 2 30
Fag 3 Vår: Mat og helse 2 30
Fag 3 Vår: Musikk 2 30
Fag 3 Vår: Naturfag 2 30
Fag 3 Vår: Norsk 2 30
Fag 3 Vår: Samfunnsfag 2 30
Fag 3 Vår: Tegnspråk 2 30
Fag 3 Vår: Utveksling 30
Masterfag
Engelsk 90
Kroppsøving 90
KRLE 90
Kunst og håndverk (Vestlandsklasse) 90
Matematikk 90
Mat og helse 90
Musikk 90
Naturfag 90
Norsk 90
Samfunnsfag 90
Spesialpedagogikk og Engelsk 90
Spesialpedagogikk og Kunst og håndverk 90
Spesialpedagogikk og KRLE 90
Spesialpedagogikk og Matematikk 90
Spesialpedagogikk og Musikk 90
Spesialpedagogikk og Naturfag 90
Spesialpedagogikk og Norsk 90
Profesjonsemner 0
Praksis 0
Total requirements: 300

PEL og Fag 1

Requirements: 90 credits

Fag 1, Norsk

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 4 15 sp
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Matematikk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 3 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Engelsk
Compulsory courses To the top
 • MGUEN101 English 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUEN201 English 1, module 2 - English language, literature and culture with didactics 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUEN302 English 2, module 1 - Diversities in cultures, languages and text Semesters: 3 15 sp
 • MGUEN402 English 2, module 2 - Communicating through Language, Literature and Culture Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ301 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ401 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kunst og håndverk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Overflytting
Requirements: 60 credits
To the top
 • INNPASS60 Innpassing av studier ved annen høgskole/universitet Semesters: 2 0 sp

Fag 1, Engelsk

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUEN101 English 1, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUEN201 English 1, module 2 - English language, literature and culture with didactics 2 Semesters: 4 15 sp
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Matematikk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 3 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Norsk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ301 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ401 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kunst og håndverk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 3 15 sp

Fag 1, Matematikk

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 1 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 4 15 sp
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Norsk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Engelsk
Compulsory courses To the top
 • MGUEN101 English 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUEN201 English 1, module 2 - English language, literature and culture with didactics 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUEN302 English 2, module 1 - Diversities in cultures, languages and text Semesters: 3 15 sp
 • MGUEN402 English 2, module 2 - Communicating through Language, Literature and Culture Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ301 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ401 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kunst og håndverk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Overflytting
Requirements: 60 credits
To the top
 • INNPASS60 Innpassing av studier ved annen høgskole/universitet Semesters: 2 0 sp

Fag 1, Samfunnsfag

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUSA101 Social studies 1, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUSA201 Social studies 1, module 2 Semesters: 4 15 sp
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Matematikk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 3 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Norsk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ301 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ401 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Engelsk
Compulsory courses To the top
 • MGUEN101 English 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUEN201 English 1, module 2 - English language, literature and culture with didactics 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUEN302 English 2, module 1 - Diversities in cultures, languages and text Semesters: 3 15 sp
 • MGUEN402 English 2, module 2 - Communicating through Language, Literature and Culture Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kunst og håndverk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 3 15 sp

Fag 1, KRLE

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKR101 KRLE 1, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUKR201 KRLE 1, module 2 Semesters: 4 15 sp
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Matematikk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 3 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Norsk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ301 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ401 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Engelsk
Compulsory courses To the top
 • MGUEN101 English 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUEN201 English 1, module 2 - English language, literature and culture with didactics 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUEN302 English 2, module 1 - Diversities in cultures, languages and text Semesters: 3 15 sp
 • MGUEN402 English 2, module 2 - Communicating through Language, Literature and Culture Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kunst og håndverk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 3 15 sp

Fag 1, Mat og helse

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMH101 Food and health, module 1 - Introduction to food and health Semesters: 1 15 sp
 • MGUMH201 Food and health, module 1 - Teaching Food and Health in School Semesters: 4 15 sp
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Matematikk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 3 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Norsk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ301 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ401 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Engelsk
Compulsory courses To the top
 • MGUEN101 English 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUEN201 English 1, module 2 - English language, literature and culture with didactics 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUEN302 English 2, module 1 - Diversities in cultures, languages and text Semesters: 3 15 sp
 • MGUEN402 English 2, module 2 - Communicating through Language, Literature and Culture Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kunst og håndverk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 3 15 sp

Fag 1, Musikk

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMU101 Music 1, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUMU201 Music 1, module 2 Semesters: 4 15 sp
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Matematikk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 3 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Norsk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ301 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ401 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Engelsk
Compulsory courses To the top
 • MGUEN101 English 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUEN201 English 1, module 2 - English language, literature and culture with didactics 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUEN302 English 2, module 1 - Diversities in cultures, languages and text Semesters: 3 15 sp
 • MGUEN402 English 2, module 2 - Communicating through Language, Literature and Culture Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kunst og håndverk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 3 15 sp

Fag 1, Overflytting

Requirements: 30 credits
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Matematikk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 3 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Norsk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ301 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ401 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Engelsk
Compulsory courses To the top
 • MGUEN101 English 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUEN201 English 1, module 2 - English language, literature and culture with didactics 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUEN302 English 2, module 1 - Diversities in cultures, languages and text Semesters: 3 15 sp
 • MGUEN402 English 2, module 2 - Communicating through Language, Literature and Culture Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kunst og håndverk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 3 15 sp

Fag 3, 3. studieår

Requirements: 60 credits

Fag 3 Høst: Drama

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • DRA301 Entering drama Semesters: 5 15 sp
 • DRA302 Storytelling Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Kunst og håndverk 1

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 5 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: KRLE 1, Vestlandsklasse

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKRV101 KRLE 1, module 1 Semesters: 5 15 sp
 • MGUKRV201 KRLE 1, module 2 Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Kroppsøving 1

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 5 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Mat og helse 1, Vestlandsklasse

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMHV101 Food and health, module 1 - Introduction to food and health Semesters: 5 15 sp
 • MGUMHV201 Food and health, module 1 - Teaching Food and Health in School Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Musikk 1

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMU101 Music 1, module 1 Semesters: 5 15 sp
 • MGUMU201 Music 1, module 2 Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Naturfag 1

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 5 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Norsk 1

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 5 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Profesjonsrettet pedagogikk, Vestlandsklasse

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPP101 Professional oriented pedagogy, module 1 - Pedagogy and pedagogic actions Semesters: 5 15 sp
Optional courses To the top
 • MGUPP211 Professional oriented Pedagogy, module 2: Excellent Teaching Semesters: 5 15 sp
 • MGUPP221 Professional oriented Pedagogy, module 2 Semesters: 5 15 sp
 • MGUPP231 Professional oriented Pedagogy, module 2: ICT in learning Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Samfunnsfag 1

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUSA101 Social studies 1, module 1 Semesters: 5 15 sp
 • MGUSA201 Social studies 1, module 2 Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Spesialpedagogikk

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUSP101 Special needs education 1, module 1 Semesters: 5 15 sp
 • MGUSP201 Special needs education 1, module 2 Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Tegnspråk 1

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • A60TEG105 History, Culture and Language of the Deaf Semesters: 5 30 sp

Fag 3 Høst: Utdanningsvalg, Vestlandsklasse

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUUV101 Career education Semesters: 5 30 sp

Fag 3 Høst: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUUB101 Theoretical perspectives on education and sustainable development in Africa Semesters: 5 15 sp
 • MGUUB201 Teaching Practice in Africa Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Overflytting, Engelsk 1

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top

Fag 3 Høst: Utveksling

Requirements: 30 credits
To the top
 • UTLAND30 Utvekslingsopphold ved utenlandsk institusjon (30 studiepoeng) Semesters: 5 0 sp

Fag 3 Vår: Engelsk 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top

Fag 3 Vår: Kunst og håndverk 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 6 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 6 15 sp

Fag 3 Vår: KRLE 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKR301 KRLE 2, module 1 Semesters: 6 15 sp
 • MGUKR401 KRLE 2, module 2 Semesters: 6 15 sp

Fag 3 Vår: Matematikk 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 6 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 6 15 sp

Fag 3 Vår: Mat og helse 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMH301 Food and health, module 1 - Food culture, consumption and sustainability Semesters: 6 15 sp
 • MGUMH401 Food and health, module 1 - Health-promoting diet and research work Semesters: 6 15 sp

Fag 3 Vår: Musikk 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top

Fag 3 Vår: Naturfag 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 6 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 6 15 sp

Fag 3 Vår: Norsk 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 6 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 6 15 sp

Fag 3 Vår: Samfunnsfag 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top

Fag 3 Vår: Tegnspråk 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • A60TEG205 Norwegian Sign Language in theory and practice Semesters: 6 30 sp

Fag 3 Vår: Utveksling

Requirements: 30 credits
To the top
 • UTLAND30 Utvekslingsopphold ved utenlandsk institusjon (30 studiepoeng) Semesters: 6 0 sp

Masterfag

Requirements: 90 credits

Engelsk

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top

Kroppsøving

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ501 Physical education 3, module 1 Semesters: 7 15 sp
 • MGUKØ502 Physical education 3, module 2 Semesters: 7 15 sp
 • MGUKØ503 Physical education 3, module 3 Semesters: 8 15 sp

KRLE

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKR501 KRLE 3, module 1 - Theory of Science, Methodology and Research Ethics Semesters: 7 15 sp
 • MGUKR502 KRLE 3, module 2 - Context, Religious Sciences and Society Semesters: 7 15 sp
 • MGUKR503 KRLE 3, module 3 - Specialized Didactics of Religion, Philosophy and Ethics Semesters: 8 15 sp

Kunst og håndverk (Vestlandsklasse)

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH501 Art and design 3, module 1 Semesters: 7 15 sp
 • MGUKH502 Art and design 3, module 2 - Research strategies and methods Semesters: 7 15 sp
 • MGUKH503 Art and design 3, module 3 - Aesthetics in practice and theory Semesters: 8 15 sp

Matematikk

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA501 Mathematics 3, module 1 - Mathematics education in practise Semesters: 7 15 sp
 • MGUMA502 Mathematics 3, module 2 - Science theory and method Semesters: 7 15 sp
 • MGUMA503 Mathematics 3, module 3 - Mathematics education in research Semesters: 8 15 sp

Mat og helse

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMH501 Food and health 3, module 1 - Science theory, subject and method Semesters: 7 15 sp
 • MGUMH502 Food and health 3, module 2 Semesters: 7 15 sp
 • MGUMH503 Food and health 3, module 3 Semesters: 8 15 sp

Musikk

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMU501 Music 3, module 1 Semesters: 7 15 sp
 • MGUMU502 Music 3, module 2 Semesters: 7 15 sp
 • MGUMU503 Music 3, module 3 Semesters: 8 15 sp

Naturfag

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA501 Natural Science 3, module 1 Semesters: 7 15 sp
 • MGUNA502 Natural Science 3, module 2 - Theory of Science and Methodology in Natural science education Semesters: 7 15 sp
 • MGUNA503 Natural science 3, module 3 - Science Education Semesters: 8 15 sp

Norsk

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO501 Norwegian 3, module 1 - Literature and literature didactics Semesters: 7 15 sp
 • MGUNO502 Norwegian 3, module 2 - Language and language didactics Semesters: 7 15 sp
 • MGUNO503 Norwegian 3, module 3 Semesters: 8 15 sp

Samfunnsfag

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUSA501 Social science 3, module 1 Semesters: 7 15 sp
 • MGUSA502 Social science 3, module 2 Semesters: 7 15 sp
 • MGUSA503 Social science 3, module 3 Semesters: 8 15 sp

Spesialpedagogikk og Engelsk

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top

Spesialpedagogikk og Kunst og håndverk

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH501 Art and design 3, module 1 Semesters: 7 15 sp
 • MGUKH502 Art and design 3, module 2 - Research strategies and methods Semesters: 7 15 sp
 • MGUSP501 Special needs education 2, module 1 Semesters: 8 15 sp

Spesialpedagogikk og KRLE

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKR501 KRLE 3, module 1 - Theory of Science, Methodology and Research Ethics Semesters: 7 15 sp
 • MGUKR502 KRLE 3, module 2 - Context, Religious Sciences and Society Semesters: 7 15 sp
 • MGUSP501 Special needs education 2, module 1 Semesters: 8 15 sp

Spesialpedagogikk og Matematikk

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA501 Mathematics 3, module 1 - Mathematics education in practise Semesters: 7 15 sp
 • MGUMA502 Mathematics 3, module 2 - Science theory and method Semesters: 7 15 sp
 • MGUSP501 Special needs education 2, module 1 Semesters: 8 15 sp

Spesialpedagogikk og Musikk

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMU501 Music 3, module 1 Semesters: 7 15 sp
 • MGUMU502 Music 3, module 2 Semesters: 7 15 sp
 • MGUSP501 Special needs education 2, module 1 Semesters: 8 15 sp

Spesialpedagogikk og Naturfag

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA501 Natural Science 3, module 1 Semesters: 7 15 sp
 • MGUNA502 Natural Science 3, module 2 - Theory of Science and Methodology in Natural science education Semesters: 7 15 sp
 • MGUSP501 Special needs education 2, module 1 Semesters: 8 15 sp

Spesialpedagogikk og Norsk

Requirements: 90 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO501 Norwegian 3, module 1 - Literature and literature didactics Semesters: 7 15 sp
 • MGUNO502 Norwegian 3, module 2 - Language and language didactics Semesters: 7 15 sp
 • MGUSP501 Special needs education 2, module 1 Semesters: 8 15 sp

Profesjonsemner

Compulsory courses To the top

 • MGUPØ401 Profesjonsemne 4 Semesters: 7 0 sp
 • MGUPØ501 Profesjonsemne 5 Semesters: 9 0 sp

Praksis

Compulsory courses To the top

 • MGUPR101 Teaching Practice 1 Semesters: 1 0 sp
 • MGUPR201 Teaching Practice 2 Semesters: 3 0 sp
 • MGUPR301 Teaching Practice 3 Semesters: 5 0 sp
 • MGUPR401 Teaching Practice 4 Semesters: 7 0 sp
 • MGUPR501 Teaching Practice 5 Semesters: 9 0 sp