Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Study plan 2019/2020, 300 credits

Overview

Programme outline Requirements
PEL og Fag 1
Fag 1, Norsk 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 1, Engelsk 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 1, Matematikk 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 1, Samfunnsfag 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, KRLE 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Mat og helse 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Musikk 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Kunst og håndverk 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Kroppsøving (innpasset) 60
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Profesjonsemner 0
Fag 3, 3. studieår
Fag 3 Høst: Drama 30
Fag 3 Høst: Kroppsøving 1 30
Fag 3 Høst: Kunst og håndverk 1 30
Fag 3 Høst: Musikk 1 30
Fag 3 Høst: Naturfag 1 30
Fag 3 Høst: Profesjonsrettet pedagogikk (VK) 30
Fag 3 Høst: Samfunnsfag 1 30
Fag 3 Høst: Spesialpedagogikk 30
Fag 3 Høst: Tegnspråk 1 30
Fag 3 Høst: KRLE 1 (VK) 30
Fag 3 Høst: Mat og helse 1 (VK) 30
Fag 3 Høst: Utdanningsvalg (VK) 30
Fag 3 Høst: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika (VK) 30
Fag 3 Høst: Utveksling 30
Fag 3 Vår: Engelsk 2 30
Fag 3 Vår: KRLE 2 30
Fag 3 Vår: Kroppsøving 2 30
Fag 3 Vår: Kunst og håndverk 2 30
Fag 3 Vår: Mat og helse 2 30
Fag 3 Vår: Matematikk 2 30
Fag 3 Vår: Musikk 2 30
Fag 3 Vår: Naturfag 2 30
Fag 3 Vår: Norsk 2 30
Fag 3 Vår: Samfunnsfag 2 30
Fag 3 Vår: Tegnspråk 2 30
Fag 3 Vår: Utveksling 30
Praksis 0
Profesjonsemner 0
Praksis 0
Total requirements: 300

PEL og Fag 1

Requirements: 300 credits

Fag 1, Norsk

Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 4 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 6 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 6 15 sp
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Matematikk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 3 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Engelsk
Compulsory courses To the top
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ302 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ402 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp

Fag 1, Engelsk

Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Matematikk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 3 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Norsk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ302 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ402 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp

Fag 1, Matematikk

Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 1 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 4 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 6 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 6 15 sp
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Norsk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Engelsk
Compulsory courses To the top
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ302 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ402 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp

Fag 1, Samfunnsfag

Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Matematikk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 3 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Norsk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ302 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ402 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Engelsk
Compulsory courses To the top
Fag 2, Kunst og håndverk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 3 15 sp

Fag 1, KRLE

Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKR101 KRLE 1, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUKR201 KRLE 1, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUKR301 KRLE 2, module 1 Holy Scriptures, Secularization and Religious Diversity Semesters: 6 15 sp
 • MGUKR401 KRLE 2, module 2 - Religion, Philosophy and Subject Curriculum Semesters: 6 15 sp
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Matematikk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 3 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Norsk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ302 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ402 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Engelsk
Compulsory courses To the top
Fag 2, Kunst og håndverk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 3 15 sp

Fag 1, Mat og helse

Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMH101 Food and health, module 1 - Introduction to food and health Semesters: 1 15 sp
 • MGUMH201 Food and health, module 1 - Teaching Food and Health in School Semesters: 4 15 sp
 • MGUMH301 Food and health, module 1 - Food culture, consumption and sustainability Semesters: 6 15 sp
 • MGUMH401 Food and health 2, module 2 - Health-promoting diet and research work Semesters: 6 15 sp
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Matematikk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 3 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Norsk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ302 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ402 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Engelsk
Compulsory courses To the top
Fag 2, Kunst og håndverk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 3 15 sp

Fag 1, Musikk

Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Matematikk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 3 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Norsk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ302 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ402 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Engelsk
Compulsory courses To the top
Fag 2, Kunst og håndverk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 3 15 sp

Fag 1, Kunst og håndverk

Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 6 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 6 15 sp
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Matematikk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 3 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Norsk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ302 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ402 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Engelsk
Compulsory courses To the top
Fag 2, Kunst og håndverk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 3 15 sp

Fag 1, Kroppsøving (innpasset)

Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUKØ301 Physical education 2, module 1 Semesters: 6 15 sp
 • MGUKØ401 Physical education 2, module 2 Semesters: 6 15 sp
Pedagogikk og elevkunnskap
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPE101 Pedagogy and pupil-related skills, module 1 Semesters: 1 15 sp
 • MGUPE201 Pedagogy and pupil-related skills, module 2 Semesters: 4 15 sp
 • MGUPE301 Pedagogy and pupil-related skills, module 3 Semesters: 8 15 sp
 • MGUPE401 Pedagogy and pupil-related skills, module 4 Semesters: 9 15 sp
Valg av fag 2
Requirements: 60 credits
Fag 2, Matematikk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA101 Mathematics, module 1 - Teaching in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA201 Mathematics 1, module 2 - Learning in mathematics Semesters: 2 15 sp
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 3 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Norsk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO101 Norwegian 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO201 Norwegian 1, module 2 - Literature and text Semesters: 2 15 sp
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Kroppsøving
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ101 Physical education 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ201 Physical education 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKØ302 Physical education 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKØ402 Physical education 2, module 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Naturfag
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA101 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA201 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 2 15 sp
 • MGUNA301 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 3 15 sp
 • MGUNA401 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 3 15 sp
Fag 2, Engelsk
Compulsory courses To the top
Fag 2, Kunst og håndverk
Requirements: 60 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH101 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH201 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 2 15 sp
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 3 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 3 15 sp

Fag 3, 3. studieår

Requirements: 60 credits

Fag 3 Høst: Drama

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • DRA301 Entering drama Semesters: 5 15 sp
 • DRA302 Storytelling Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Kroppsøving 1

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ131 Physical education 1, module 1 Semesters: 5 15 sp
 • MGUKØ231 Physical education 1, module 2 Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Kunst og håndverk 1

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH131 Arts and Crafts 1, module 1 Semesters: 5 15 sp
 • MGUKH231 Arts and Crafts 1, module 2 Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Musikk 1

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMU131 Music 1, module 1 Semesters: 5 15 sp
 • MGUMU231 Music 1, module 2 Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Naturfag 1

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA131 Natural Science 1, module 1 - The living nature Semesters: 5 15 sp
 • MGUNA231 Natural Science 1, module 2 - The non-living nature Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Profesjonsrettet pedagogikk (VK)

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUPP101 Professional oriented pedagogy, module 1 - Pedagogy and pedagogic actions Semesters: 5 15 sp
 • MGUPP201 Professional oriented pedagogy, module 2 - Professional oriented pedagogic actions Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Samfunnsfag 1

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUSA131 Social studies 1, module 1 Semesters: 5 15 sp
 • MGUSA231 Social studies 1, module 2 Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Spesialpedagogikk

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUSP101 Special needs education 1, module 1 Semesters: 5 15 sp
 • MGUSP201 Special needs education 1, module 2 Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Tegnspråk 1

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • A60TEG105 History, Culture and Language of the Deaf Semesters: 5 30 sp

Fag 3 Høst: KRLE 1 (VK)

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKRV101 KRLE 1, module 1 Semesters: 5 15 sp
 • MGUKRV201 KRLE 1, module 2 Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Mat og helse 1 (VK)

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMHV101 Food and health, module 1 - Introduction to food and health Semesters: 5 15 sp
 • MGUMHV201 Food and health, module 1 - Teaching Food and Health in School Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Utdanningsvalg (VK)

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUUV101 Career education Semesters: 5 30 sp

Fag 3 Høst: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika (VK)

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUUB101 Theoretical perspectives on education and sustainable development in Africa Semesters: 5 15 sp
 • MGUUB201 Teaching Practice in Africa Semesters: 5 15 sp

Fag 3 Høst: Utveksling

Requirements: 30 credits
To the top
 • UTLAND30 Utvekslingsopphold ved utenlandsk institusjon (30 studiepoeng) Semesters: 5 0 sp

Fag 3 Vår: Engelsk 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top

Fag 3 Vår: KRLE 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKR301 KRLE 2, module 1 Holy Scriptures, Secularization and Religious Diversity Semesters: 6 15 sp
 • MGUKR401 KRLE 2, module 2 - Religion, Philosophy and Subject Curriculum Semesters: 6 15 sp

Fag 3 Vår: Kroppsøving 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKØ301 Physical education 2, module 1 Semesters: 6 15 sp
 • MGUKØ401 Physical education 2, module 2 Semesters: 6 15 sp

Fag 3 Vår: Kunst og håndverk 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUKH301 Arts and Crafts 2, module 1 Semesters: 6 15 sp
 • MGUKH401 Arts and Crafts 2, module 2 Semesters: 6 15 sp

Fag 3 Vår: Mat og helse 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMH301 Food and health, module 1 - Food culture, consumption and sustainability Semesters: 6 15 sp
 • MGUMH401 Food and health 2, module 2 - Health-promoting diet and research work Semesters: 6 15 sp

Fag 3 Vår: Matematikk 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUMA301 Mathematics 2, module 1 - Perspective on Mathematics Semesters: 6 15 sp
 • MGUMA401 Mathematics 2, module 2 - Problem solving and mathematical literacy Semesters: 6 15 sp

Fag 3 Vår: Musikk 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top

Fag 3 Vår: Naturfag 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNA331 Natural Science 2, module 1 - The non-living nature 2 Semesters: 6 15 sp
 • MGUNA431 Natural Science 2, module 2 - Life sciences 2 Semesters: 6 15 sp

Fag 3 Vår: Norsk 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • MGUNO301 Norwegian 2, module 1 Semesters: 6 15 sp
 • MGUNO401 Norwegian 2, module 2 Semesters: 6 15 sp

Fag 3 Vår: Samfunnsfag 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top

Fag 3 Vår: Tegnspråk 2

Requirements: 30 credits
Compulsory courses To the top
 • A60TEG205 Norwegian Sign Language in theory and practice Semesters: 6 30 sp

Fag 3 Vår: Utveksling

Requirements: 30 credits
To the top
 • UTLAND30 Utvekslingsopphold ved utenlandsk institusjon (30 studiepoeng) Semesters: 6 0 sp

Profesjonsemner

Compulsory courses To the top

 • MGUPØ201 Profesjonsemne 2 Semesters: 3 0 sp
 • MGUPØ301 Profesjonsemne 3 Semesters: 5 0 sp
 • MGUPØ401 Profesjonsemne 4 Semesters: 7 0 sp
 • MGUPØ501 Profesjonsemne 5 Semesters: 9 0 sp

Praksis

Compulsory courses To the top

 • MGUPR101 Teaching Practice 1 Semesters: 1 0 sp
 • MGUPR201 Teaching Practice 2 Semesters: 3 0 sp
 • MGUPR301 Teaching Practice 3 Semesters: 5 0 sp
 • MGUPR401 Teaching Practice 4 Semesters: 7 0 sp
 • MGUPR501 Teaching Practice 5 Semesters: 9 0 sp