VOB005 Forhandlinger og konfliktforståelse

Course description for academic year 2020/2021

Contents and structure

I organisasjoner er konflikt og forhandlinger to fenomen som de fleste forholder seg til daglig i ulike sammenhenger. I dette kurset vil studentene få både praktisk og teoretisk innsikt i hvordan man kan tilnærme seg dette på konstruktive måter.

I første del av kurset vil vi fokusere på konfliktforståelse og konfliktanalyse. Konflikter kan skape store utfordringer og være ødeleggende, men de kan også være utgangspunkt for innovasjon og ny innsikt. Det er viktig med en god forståelse av årsaker til konflikter og hvordan de utvikler seg. I følge konfliktteori er det selve håndteringen som er avgjørende for om konflikter får positive eller negative konsekvenser.

I andre del av kurset vil studentene få en grundig forståelse for ulike forhandlingssituasjoner og sentrale dilemma i forhandlinger. Det vil bli praktiske øvelser og teoretiske forelesninger om både distributive og integrative forhandlingssituasjoner, samt flerpartsforhandlinger og assisterte forhandlinger (mekling). Det vil fokuseres på hvordan man kan utvikle avtaler av god kvalitet gjennom forhandlingsprosessen.

Det vil være tre samlinger av tre dager i dette emnet. De ulike samlingene vil være bygget opp på følgende måte: Fredag: 4 timer (fra kl 16-20), lørdag: 8 timer (fra kl 09-17), søndag: 5 timer (fra kl 09-14).

Samling 1: Konfliktforståelse og konfliktanalyse. Introduksjon til forhandlinger.

Samling 2: Forhandlingsteori. Strategier i forhandlinger

Samling 3: Forhandlinger og konflikthåndtering. Etiske dilemma.

Learning Outcome

Kunnskap

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten:

  • Ha teoretisk og praktisk kunnskap om konflikter og konfliktdynamikk og hvordan dette kan påvirke organisasjoner.
  • Ha kjennskap til sentrale begreper innenfor forhandlings- og konfliktteori.
  • Ha forståelse av forhandlingsteori og hvordan den kan brukes for å utvikle gode avtaler.

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten:

  • Kunne analysere og forholde seg til en konfliktsituasjon og foreslå konstruktive måter å håndtere konflikten på
  • Kunne forberede seg til ulike forhandlingssituasjoner og tilpasse strategier til disse.
  • Skal kunne identifisere og evaluere ulike kriterier for å vurdere kvalitet i avtaler.

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten

  • Kunne gjennomføre en hel forhandlingsprosess, fra forberedelse til inngåelse av en avtale.
  • Være oppmerksom på etiske utfordringer knyttet til konflikt- og forhandlingssituasjoner.

Entry requirements

Generell studiekompetanse eller real kompetanse

Course requirements

To innleveringsoppgaver som skal leveres mellom samlingene, en oppgave mellom første og andre samling, en oppgave mellom andre og tredje samling.

Assessment

Semesteroppgave: 60 %
Hjemmeeksamen (24 timer): 40 %

Course reductions

  • KON001 (1) - Konfliktforståelse og konflikthåndtering - Reduction: 7.5 studypoints