Ph.d.-håndboka

Her får du et generelt overblikk over hva en ph.d.-utdanning ved HVL innebærer. For informasjon om retningslinjer for det enkelte ph.d.-program, se programmets egne nettsider.