Forskarskular tilknyttet ph.d. studiet ansvarleg innovasjon og regional utvikling