Framdriftsrapportering

En gang i året skal du og veiledere levere individuelle framdriftsrapporter til fagansvarlig. Rapporten skal både vise progresjon og eventuelle avvik i forhold til godkjent studieplan.

Fremdriftsrapport for kandidat og fremdriftsrapport for veileder skal skrives i eget skjema og sendes på epost til post@hvl.no 

Skjema på bokmål:

Skjema på nynorsk:

Frist for rapportering er 1. november hvert år.