Kreering og vitnemål

Når opplæringsdelen, avhandlingen og doktorgradsprøven er godkjent, vil rektor kreere deg til philosophiae doctor, og du vil få utstedt vitnemål.

Vitnemål og Diploma supplement sendes i posten til den adressen som er oppgitt som "hjemstedsadresse" i StudentWeb. Ta kontakt med administrativ ph.d.-koordinator dersom du trenger hjelp til å registrere rett adresse