Utenlandsopphold under forskerutdanningen

Som ph.d.-kandidat ved HVL blir du oppmuntret til å ta et forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon som en del av din forskerutdanning. Forskningsoppholdet må være faglig relevant, og du må holde deg innenfor det nettverket som avdelingen har et etablert samarbeid med.

De fleste utenlandsopphold, spesielt av kortere varighet, vil bli finansiert over dine egne ph.d.-driftsmidler, men du kan også søke om støtte fra eksterne finansieringskilder. 

Når kan du dra?

Det vil være mulig å ha et utenlandsopphold enten i løpet av opplæringsdelen eller i løpet av forskningsdelen. Hvis du ønsker å dra i løpet av opplæringsdelen, er det viktig at du tar kontakt med ph.d.-koordinator for det forskerutdanningsprogrammet du er tatt opp på for å klargjøre hva som er obligatoriske kurs og hva som er valgfrie kurs.

Hvis du ønsker å dra på Erasmus+ studentstipend, søker du på linje med andre studenter på Søknadsweb. Fristen for søknad er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.

Minimumslengden for slike opphold er 3 måneder, og forutsetter at programmet eller avdelingen du er tilknyttet har inngått en Erasmus-avtale på ph.d.-nivå med det utenlandske lærestedet. Ta kontakt med internasjonalt kontor for mer informasjon: utveksling@hvl.no

Hvis du er ansatt som stipendiat ved HVL, kan du dessuten søke om Erasmus-støtte til et opphold for å undervise ved et annet universitet eller til opplæring eller kurs.