Stipendiatar i studiar av danning og didaktiske praksisar

Baraldsnes, Dziuginta:

 • Arbeidstittel: En komparativ analyse av sammenhengen mellom skoleklima og kontaktlærernes aktiviteter innenfor Olweusprogrammet (OP): en studie fra Litauen og Norge 
 • Rettleiarar: Professor Solvejg Jobst (Høgskulen på Vestlandet, Norge) og professor Liudmila Rupsiene (Universitetet i Klaipeda, Litauen)
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Dziuginta Baraldsnes

Borgen, Cathrine:

 • Arbeidstittel: Didactical approaches to business education.
 • Rettleiarar: Gunvor Wilhelmsen, Solveig Reindal og Fredederique Børhaug
 • Prosjektperiode: 1.9.2015–1.08.2020
 • Tilsett ved NLA

Borgund, Solveig Marie:

 • Arbeidstittel: Kvalitet i utdanninga – ei studie av barnehagelærarutdanninga i Noreg
 • Rettleiarar: Professor Kari Ludvigsen og professor Kari Ludvigsen
 • Prosjektperiode: 2.1.2017–31.12.2020
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Solveig Marie Borgund

Brekkhus, Åshild Berg:

 • Arbeidstittel: Kapabilitet og kapabilitetsdanning i den videregående skole: - Dugelighet, frigjøring og agens hos elever i yrkesfaglige utdanningsprogram i Vest-Norge
 • Rettleiar: Tobias Werler
 • Prosjektperiode: 1.9.2014–31.8.2018
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Åshild Berg Brekkhus

Forsström, Sanna Erika:

 • Arbeidstittel: Programmering som motivator i mattematikkundervisning.
 • Rettleiarar: Tamsin Jillian Meaney, Johan Lie og Odd Tore Kaufmann.
 • Tilsett ved Høgskolen i Østfold
 • Prosjektperiode: 19.4.2016–18.4.2019

Furnes, Gila Hammer:

 • Arbeidstittel: Samhandling i skole og utdanning; en studie av skolens teori- og praksisfelt
 • Prosjektperiode: 2016–2020
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL

Haugen, Ingvild Bjørkeng:

 • Arbeidstittel: Lærerprofesjon og interkulturell kompetanse
 • Rettleiarar: Tom Are Trippestad og Solvejg Jobst
 • Prosjektperiode: 17.8.2015–16.8.2019
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Ingvild Bjørkeng Haugen

Heggstad, Katrine:

 • Arbeidstittel: Drama, dementia and dignity (DD&D): Questionong borderlines of drama pedagogics.
 • Rettleiarar: Aslaug Nyrnes og Helen Nicholson
 • Prosjektperiode: 21.10.2015–20.10.2019
 • Tilsett ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), HVL
 • Les om prosjektet til Katrine Heggstad

Hestholm, Grethe Nina:

 • Arbeidstittel: Praksiskunnskapens stilling i det obligatoriske grunnskuleløpet 
 • Rettleiarar: Professor Solvejg Jobst (HVL) og professor emeritus Konrad Rokstad (UiB)
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les mer om prosjektet til Nina Grethe Hestholm

Høyland, Brita:

 • Arbeidstittel: Lærarspråket i samtale med andrespråkselevar
 • Rettleiarar: Agnete Nesse og Sissel Margrethe Høisæter
 • Prosjektperiode: 8.8.2016–7.8.2020
 • Tilsett ved campus Stord, HVL

Jore, Mari Kristine:

 • Arbeidstittel: Flerkulturell danning i samfunnsfagsundervisningen
 • Rettleiarar: Bodil Ravneberg og Solvejg Jobst
 • Prosjektperiode: 3.8.2015–3.8.2019
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Mari Kristine Jore

Khateeb, Ahmed Ahef:

 • Arbeidstittel: Økokritikk og danning: lesinger av et utvalg norsk samtidslitteratur
 • Rettleiarar: Nina Goga og Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru
 • Prosjektperiode: 31.10.2015–31.10.2019
 • Tilsett ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), HVL
 • Les om prosjektet til Ahmed Ahef Khateeb

Lembrér, Dorota:

 • Arbeidstittel: Construction of diversity and provision for mathematics education in preschool
 • Rettleiarar: Professor Tamsin Meaney og professor Tamsin Meaney
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Dorota Lembrér

Mandt, Hege Maria Poulaki:

 • Arbeidstittel: Coherent teacher education programs for prospective math teachers.
 • Rettleiarar: Tamsin Jillian Meaney og Odd Tore Kaufmann
 • Prosjektperiode: 19.04.2016–18.04.2019
 • Tilsett ved Høgskolen i Østfold

Myklestad, Anne Sætersdal:

 • Arbeidstittel: Writing in L1 Norwegian and English as a foreign language (EFL): A study of processes and products related to young writers’ text production in the Norwegian school context 
 • Rettleiarar: Førsteamanuensis Monika Bader og professor Sandra Halverson
 • Prosjektperiode: 1.9.2016–31.8.2020
 • Tilsett ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), HVL
 • Les om prosjektet til Anne Sætersdal Myklestad

Singh, Oksana:

 • Arbeidstittel: Maktmekanismer i utformingen av fag i lærerutdanningen - eksemplifisert med matematikkfaget
 • Rettleiarar: professor Thorolf Krüger (HVL Cambus Bergen) og førsteamanuensis Toril Eskeland Rangnes. (HVL Campus Bergen)
 • Prosjektperiode: 01.08.2016–31.07.2020
 • Tilsett ved campus Stord, HVL

Skjelbred, Bente Helen:

 • Arbeidstittel: Tegning i faget kunst og håndverk i ungdomskolen
 • Prosjektperiode: 1.8.2016–29.7.2020
 • Tilsett ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), HVL

Steffensen, Lisa:

 • Arbeidstittel: Matematikk, klimaendring og kritisk medborgerskap
 • Rettleiarar: Toril Eskeland Rangnes, Emirata Marit Johnsen Høines, Rune Herheim
 • Prosjektperiode: 1.1.2016–31.12.2019
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Lisa Steffensen

Urdal, Gro Hege Salnes:

 • Arbeidstittel: Studenters utdanning og danning på vei mot å bli tolk for døvblinde
 • Rettleiarar: Professor Sandra L. Halverson og dr. Elisabet Tiselius
 • Prosjektperiode: 5.3.2012–31.12.2017
 • Tilsett ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), HVL
 • Les mer om prosjektet til Gro Hege Salnes Urdal

Veka, Ingfrid:

 • Arbeidstittel: Oppfatning og operasjonalisering av læreplanen i faget mat og helse
 • Rettleiarar: Asle Holthe og Hege Wergedahl
 • Prosjektperiode: 1.9.2015–31.8.2019
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Ingfrid Veka

Vikøy, Aasne:

 • Arbeidstittel: Metaspråk og språkleg medvit. Ein studie av lærarars og elevars syn på grammatikkens rolle og relevans i det fleirspråklege norskklasserommet.
 • Rettleiarar: Agnete Nesse, Åsta Haukås og Ingvild Nistov
 • Prosjektperiode: 1.9.2015–1.9.2019
 • Tilsett ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), HVL
 • Les om prosjektet til Aasne Vikøy

Andre stipendiatar innan lærarutdanning

Gøtze, Peter:

 • Arbeidstittel: Pre-service teachers expressions of mathematical critic during educational modelling activities focusing on real world model use
 • Rettleiarar: Tinne Hoff Kjeldsen, Marit Johnsen Høines og Kjellrun Hiis-Hauge.
 • Prosjektperiode: 1.9.2013–1.9.2017
 • Tilsett ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), HVL
 • Les mer om prosjektet til Peter Gøtze 

Havre, Sigrid Jordal:

 • Arbeidstittel: Building musical agency through gameplay
 • Rettleiarar: Lauri Väkevä, Andrew Brown og Catharina Christophersen.
 • Prosjektperiode: 1.9.2013–31.12.2017 
 • Tilsett ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), HVL
 • Les mer om prosjektet til Sigrid Jordal Havre