Stipendiatar i studiar av danning og didaktiske praksisar

Baraldsnes, Dziuginta:

 • Arbeidstittel: The Association of the Teachers’ Activities within the Olweus Bullying Prevention Program (the OBPP) with Perceived Effectiveness of the OBPP Tools, Perceived School Climate, Sociodemographic and School Factors: The Case of Lithuania.
 • Rettleiarar: Professor Solvejg Jobst (Høgskulen på Vestlandet, Norge) og professor Liudmila Rupsiene (Universitetet i Klaipeda, Litauen)
 • Tilsett ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, HVL
 • Les om prosjektet til Dziuginta Baraldsnes

Borgen, Cathrine:

 • Arbeidstittel: Didactical approaches to ethics in business education
 • Rettleiarar: Tom Skauge, Solveig Reindal og Frederique Børhaug
 • Prosjektperiode: 1.9.2015–31.12.2020
 • Tilsett ved NLA

Borgund, Solveig Marie:

 • Arbeidstittel: Kvalitet i barnehagelærarutdanninga – Nasjonale standardar og lokalt arbeid
 • Rettleiarar: Professor Kari Ludvigsen og professor Tom Are Trippestad (HVL)
 • Prosjektperiode: 2.1.2017–31.12.2020
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Solveig Marie Borgund

Brekkhus, Åshild Berg:

 • Arbeidstittel: Kapabilitet og kapabilitetsdanning i den videregående skole: - Dugelighet, frigjøring og agens hos elever i yrkesfaglige utdanningsprogram i Vest-Norge
 • Rettleiar: Tobias Werler
 • Prosjektperiode: 1.9.2014–31.8.2018
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Åshild Berg Brekkhus

Crisostomo, Anita Tvedt:

 • Arbeidstittel på prosjektet: Bærekraftige barnehagepraksiser – utforskninger av affektive tilblivelser i naturkulturrelasjoner
 • Veiledere: Førsteamanuensis Marianne Presthus Heggen, Professor Elin Eriksen Ødegaard og Professor Anne Beate Reinertsen
 • Prosjektperiode: 01.08.17 – 31.07.21 

Doublet, Maria-Rosa Raphaela:

 • Prosjektets tittel: Språkutvikling hos flerspråklige barn – en longitudinell studie
 • Veiledere: Magnhild Selås, Ann-Kristin Helland Guljord, Cecilie Hamnes Carlsen
 • Prosjektperiode: 01.08.17 – 31.07.21
 • Tilsett ved Høgskulen på Vestlandet

Fimreite, Hege:

 • Arbeidstittel: Veiledning i den lærande barnehagen. Kollegaveiledning som innfallsvinkel til utvikling av lærande barnehagar
 • Rettleiarar: Øyvind Glosvik (HVL) og Thomas Moser (USN)
 • Tilsett ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Sogndal

Forsström, Sanna Erika:

 • Arbeidstittel: The use of programming in mathematics education (Programmering som motivator i mattematikkundervisning)
 • Rettleiarar: Geir Afdal, Odd Tore Kaufmann og Grete Netteland
 • Tilsett ved Høgskolen i Østfold
 • Prosjektperiode: 1.8.2016–31.7.2019

Furnes, Gila Hammer:

 • Arbeidstittel: Samhandling i skole og utdanning; en studie av skolens teori- og praksisfelt
 • Prosjektperiode: 2016–2020
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Gila Hammer Furnes

Greiner, Svein-Erling:

 • Prosjekttittel: Forståelser, gjøren og vilkår for kritisk refleksjon hos barnehagelærerstudenter
 • Veiledere: Førsteamanuensis Liv Torunn Grindheim, førsteamanuensis Alicja Sadownik, professor Marit Rong
 • Tilsatt ved Senter for BARNkunne, HVL
 • Les om prosjektet til Svein-Erling Greiner

Haugen, Anders Daniel Faksvåg:

 • Prosjektets tittel: Civics Education as a Contributor in Citizen Formation in Tanzania - A Case Study
 • Veiledere: Vibeke Vågenes (hoved) og Kjetil Børhaug
 • Prosjektperiode: 08/2017 - 08/2021

Haugen, Ingvild Bjørkeng:

 • Arbeidstittel: Lærerprofesjon og interkulturell kompetanse
 • Rettleiarar: professor Solvejg Jobst (HVL) og førsteamanuensis Vibeke Solbue (HVL)
 • Prosjektperiode: 17.8.2015–16.8.2019
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Ingvild Bjørkeng Haugen

Heggstad, Katrine:

 • Arbeidstittel: Drama, dementia and dignity (DD&D): Questionong borderlines of drama pedagogics.
 • Rettleiarar: Aslaug Nyrnes og Helen Nicholson
 • Prosjektperiode: 21.10.2015–20.10.2019
 • Tilsett ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), HVL
 • Les om prosjektet til Katrine Heggstad

Hestholm, Grethe Nina:

 • Arbeidstittel: Praksiskunnskapens stilling i det obligatoriske grunnskuleløpet 
 • Rettleiarar: Professor Solvejg Jobst (HVL) og professor emeritus Konrad Rokstad (UiB)
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les mer om prosjektet til Nina Grethe Hestholm

Høyland, Brita:

 • Arbeidstittel: Lærarspråk i møte med andrespråkselevar
 • Rettleiarar: Agnete Nesse (UiB) og Sissel Margrethe Høisæter (HVL)
 • Prosjektperiode: 8.8.2016–7.8.2020
 • Tilsett ved campus Stord, HVL

Jore, Mari Kristine:

 • Arbeidstittel: Konstruksjoner av norskhet og vestlighet i samfunnsfagsundervisning på ungdomsskolen
 • Rettleiarar: Solvejg Jobst (HVL), Åse Røthing (OsloMet), Sissel Rosland (HVL)
 • Prosjektperiode: 3.8.2015–3.8.2019
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Mari Kristine Jore

Khateeb, Ahmed Ahef:

 • Arbeidstittel: Økokritikk og danning: lesinger av et utvalg norsk samtidslitteratur
 • Rettleiarar: Nina Goga og Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru
 • Prosjektperiode: 31.10.2015–31.10.2019
 • Tilsett ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), HVL
 • Les om prosjektet til Ahmed Ahef Khateeb

Lembrér, Dorota:

 • Arbeidstittel: Construction of diversity and provision for mathematics education in preschool
 • Rettleiarar: Professor Tamsin Meaney og professor Tamsin Meaney
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Dorota Lembrér

Lerum, Øystein:

 • Project title: Fysisk aktiv læring i skulen
 • Name of supervisors: Petter Erik Leirhaug, Geir Kåre Resaland
 • Project period: 01.01.2017-01.01.2021
 • Tilsett ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet

Lund, Hilde Hjertager:

Mandt, Hege Maria Poulaki:

 • Arbeidstittel: Coherent teacher education programs for prospective math teachers.
 • Rettleiarar: Geir Afdal, Odd Tore Kaufmann og Frode Olav Haara
 • Prosjektperiode: 19.04.2016–18.04.2019
 • Tilsett ved Høgskolen i Østfold

Mlolele, Gaetan:

 • Project title: Pupils with vision disturbances in Tanzanian Primary Schools
 • Name of supervisor: Gunvor Wilhelmsen
 • Project period: From 2017 - 2021
 • Employer: Ministry of Education, United Republic of Tanzania

Myklestad, Anne Sætersdal:

 • Arbeidstittel: Writing in L1 Norwegian and English as a foreign language (EFL): A study of processes and products related to young writers’ text production in the Norwegian school context 
 • Rettleiarar: Førsteamanuensis Monika Bader og professor Sandra Halverson
 • Prosjektperiode: 1.9.2016–31.8.2020
 • Tilsett ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), HVL
 • Les om prosjektet til Anne Sætersdal Myklestad

Rinde, Felicity Burbridge:

 • Project title: Music in primary schools and social inclusion of immigrant pupils
 • Main supervisor: Professor Catharine Christophersen, HVL
 • Secondary supervisors: Vibeke Solbue, HVL and Dr Ailbhe Kenny, Mary Immaculate College, University of Limerick, Ireland
 • Project period: August 2017-July 2021

Robberstad, Janne Iren:

 • Project title: Eco-design in Education – Sustainable Eco-Creativity and Craftsmanship
 • Supervisors: Prof. Magne Espeland (HVL) Tanja Beer (University of Melbourne, Australia), Oded Ben Horin (HVL) 
 • Project-period: April1st, 2018 - March 30th, 2022
 • Employer: HVL - Western Norway University of Applied Sciences

Singh, Oksana:

 • Arbeidstittel: Maktmekanismer i utformingen av fag i lærerutdanningen - eksemplifisert med matematikkfaget
 • Rettleiarar: førsteamanuensis Toril Eskeland Rangnes (HVL) og professor Troels Lange (HVL)
 • Prosjektperiode: 01.08.2016–31.07.2020
 • Tilsett ved campus Stord, HVL

Skjelbred, Bente Helen:

 • Arbeidstittel: Tegning i faget kunst og håndverk i ungdomskolen
 • Prosjektperiode: 1.8.2016–29.7.2020
 • Tilsett ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), HVL
 • Les om prosjektet til Bente Helen Skjelbred

Steffensen, Lisa:

 • Arbeidstittel: Matematikk, klimaendring og kritisk medborgerskap
 • Rettleiarar: Toril Eskeland Rangnes, Emirata Marit Johnsen Høines, Rune Herheim
 • Prosjektperiode: 1.1.2016–31.12.2019
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Lisa Steffensen

Sønnesyn, Janne:

 • Arbeidstittel: Det språklege vegvalet – ei undersøking av språkskiftesituasjonen i norsk skule
 • Rettleiarar: Oddmund Løkensgard Hoel (HVL-Sogndal), Unn Røyneland (Universitetet i Oslo) og Eli Bjørhusdal (HVL-Sogndal)
 • Prosjektperiode: 01.08.2017 – 31.07.2021
 • Tilsett ved campus Sogndal, HVL
 • Les om prosjektet til Janne Sønnesyn

Urdal, Gro Hege Salnes:

 • Arbeidstittel: Students becoming interpreters for deafblind people: Development of evidence-based practice and Bildung-process (Studenters utdanning og danning på vei mot å bli tolk for døvblinde)
 • Rettleiarar: Professor Sandra L. Halverson og dr. Elisabet Tiselius
 • Prosjektperiode: 5.3.2012–31.12.2017
 • Tilsett ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK), HVL
 • Les mer om prosjektet til Gro Hege Salnes Urdal

Veka, Ingfrid:

 • Arbeidstittel: Oppfatning og operasjonalisering av læreplanen i faget mat og helse
 • Rettleiarar: Asle Holthe og Hege Wergedahl
 • Prosjektperiode: 1.9.2015–31.8.2019
 • Tilsett ved Senter for utdanningsforskning (SUF), HVL
 • Les om prosjektet til Ingfrid Veka

Vikøy, Aasne:

 • Arbeidstittel: Eit fleirspråkleg norskfag? Ein studie av læreverk, lærarars og elevars syn på fleirspråklegheit og ei fleirspråkleg tilnærming til språk og kultur
 • Rettleiarar: Cecilie Hamnes Carlsen, Åsta Haukås og Ingvild Nistov 
 • Prosjektperiode: 1.9.2015–1.9.2019
 • Tilsett ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, HVL 
 • Les om prosjektet til Aasne Vikøy