Forskingsdagane 2021

Velkommen til forskingsfestival frå 22. september til 3. oktober, der årets tema er fred og konflikt. Vi inviterer deg til å møte forskarar på campusane våre og andre arenaer. Kanskje du lærer noko nytt?

Sjå kva som skjer der du bur: