Håndtering av forskningsdata

En datahåndteringsplan er et verktøy som hjelper deg å planlegge hele livssyklusen til forskningsdataene; hvordan dataene skal håndteres fra start til slutt i prosjektet.

Datahåndteringsplan

Prosjekter som har fått finansiering fra NFR og EU må utforme en datahåndteringsplan. En datahåndteringsplan er et verktøy som hjelper deg å planlegge hele livssyklusen til forskningsdataene; hvordan dataene skal håndteres fra start til slutt i prosjektet. Vi anbefaler å bruke NSD sin mal for datahåndteringsplan. Ved behov for veiledning, kontakt: forskningsetikk@hvl.no

En datahåndteringsplan skal inkludere:

  • behandlingen av forskningsdata under og etter at prosjektet er avsluttet
  • hvilke data som skal samles, behandles og eller/ blir generert
  • hvilken metode og standarder som vil benyttes
  • om data vil deles / tilgjengeliggjøres
  • hvordan data vil bli kuratert og arkivert (også etter prosjektslutt)

Publisering og gjenbruk  av forskningsdata (Åpne data)

Publisering av forskningsdata er er å gjøre data tilgjengelig for andre forskere etter eget prosjekt er avsluttet. Publisering skjer normalt ved arkivering i et godkjent forskningsdataarkiv.  Prosjekter som får ekstern finansiering fra NFR eller EU har som regel krav om å arkivere data etter prosjektslutt. Data skal være så åpne som mulig og så lukket som nødvendig. 

Det er i hovedregel anonymiserte data som arkiveres til nye forskningsformål. I enkelte tilfeller vil det være lovlig grunnlag for å arkivere og gjenbruke forskningsdata som ikke er anonymiserte. Det lovlige grunnlaget for dette vil  normalt være allmenn interesse og vitenskapelige formål. 

Informasjon om behandling av personopplysninger og helseforskningsdata finner du her.

Prinsippet om åpne data  kan gjerne beskrives under akronymet FAIR, som står for Findable, Accessible, Interoperable og Reusable.

  • Findable: data som søkbar og tilgjengelig på nett, bruk av DOI-nummer og metadata
  • Accessible: data som er så tilgjengelig som mulig og så begrenset som nødvendig
  • Interoperable: bruk av standardisert format og semantisk forståelig språk
  • Reusable: data er dokumentert og følger retningslinjer og lover

Forskningsadministrasjonen og Biblioteket kan gi råd om publisering og gjenbruk av forskningsdata. 

Biblioteket har egne nettsider om tilgjengeliggjøring av forskningsdata. 

NSD hadde høsten 2021 et digitalt kresjkurs med fem tips for god datahåndtering. Opptaket finner du her.