Forskingssamarbeid

Har du spørsmål om forsking ved HVL, eller vil du samarbeide med oss?

Kontaktpersonar ved Fakultet for helse- og sosialvitskap:

Prodekan for forsking
Fakultet for helse- og sosialvitskap

 

Administrasjonssjef
Administrasjon ved FHS

 

Kontaktpersonar ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap:

Førsteamanuensis
Institutt for elektrofag

 

Administrasjonssjef
Administrasjon ved FIN

 

Kontaktpersonar ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett:

Førsteamanuensis
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

 

Administrasjonssjef
Administrasjon ved FLKI

 

Kontaktpersonar ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap:

Prodekan for forsking
Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

 

Administrasjonssjef
Administrasjon ved FØS