Egenhåndtering, funksjon og deltakelse

Diabetes er en kronisk sykdom som påvirker mange aspekt i livet. Psykososiale forhold har en stor betydning for diabetesreguleringen og hvordan den enkelte håndterer sykdommen.

Vi studerer faktorer av betydning for god egenhåndtering av sykdom og helse både hos barn, ungdom, foreldre, voksne og eldre, samt organisatoriske faktorer i helsetjenesten som styrker den enkelte og familiers evne til å ivareta helse, funksjon og deltakelse.

Sentralt i dette forskningsområdet er utvikling av ny kunnskap om faktorer som motiverer til god egenhåndtering av sykdommen og faktorer som styrker evnen til å ivareta egen helse og livskvalitet.

Å utvikle, teste og evaluere verktøy og metoder til å identifisere pasientens behov, mestringsressurser og kompetanse på et tidlig tidspunkt, er viktig for å forebygge problemer, fremme helse og forhindre eller forsinke utvikling av senkomplikasjoner på sikt.

Å oppnå tilfredsstillende blodsukkerregulering hos personer med type 1 diabetes er krevende. Den enkelte med diabetes eller pårørende må ta mange daglige behandlingsvalg knyttet til blodsukkernivå og insulindosering.

Prosjektet er tilknyttet forskergruppen DIABEST.

Pågående prosjekter

Øvrige prosjekter


Professor
Institutt for helse- og omsorgsvitskap