Begynneropplæring

Gjennom faglige diskusjoner, artikkelskriving og fagfellevurdering fra interne og eksterne medlemmer, vil vi utvikle nye fagtekster om ulike tema knyttet til begynneropplæringen i lesing, skriving, matematikk, drama og forming.

Tverrfaglighet vil vi også være opptatt av. Lærerutdannere, forskere og framtidige master- og bachelorstudenter er aktuelle målgrupper for tekstene vi skriver. Et av målene våre er at noen av tekstene skal publiseres i en antologi om begynneropplæring.

Pågående forskningsprosjekter