Comparative perspectives in education in Southern Africa and Northern Europe

COMPARE er ei tverrfagleg forskargruppe som skal fasilitere og styrke utdanningsrelevant forsking i ulike geografiske kontekstar. Gruppa har eit særleg empirisk fokus på sørlege Afrika og Norden, men inkluderer også regionale kontekstar utanfor desse regionane.

Gruppa skal bidra i forskingsfeltet med komparative og tematiske studiar med publikasjonar i relevante publiseringskanalar. 

Gruppa er aktiv i relevante nasjonale og internasjonale konferansar og er opptatt av formidling utover akademia. 

Forskargruppa skal vere ein premissleverandør til SANORD Teacher Education Partners (STEP), der potensial og utfordringar innan skule, utdanning og lærarutdanning i Norden og Sørlege Afrika er heilt sentrale tematikkar. 

Forskingstema i gruppa er mellom anna:

  • Klima og berekraft i utdanning – frå utdanningspolitikk til gjennomføring 

  • Lærebokstudier (i kva kontekst er lærebøkene skrive / korleis er dei ulike fagdisiplinane formidla i lærebøkene i ulike nasjonale og regionale kontekstar 

  • Læreplanstudier (kva er prosessane bak utforming av læreplanar / korleis blir læreplanar implementert i skulen) 

  • Korleis er fagspesifikke tematikkar, som til dømes geografi, klima, historie, språk, religion og kjønn undervist og formidla? 

  • Korleis blir kjønn og utdanning problematisert i dei ulike regionane? 

  • Kva er læraren si rolle i dei ulike regionane? 

Pågåande forskingsprosjekt

Nettverk og konferansar

Publikasjonar

Lindhardt, Eva Mila; Ruus, Olav Christian (2019): “Jeg har egentlig aldri tenkt på forskjeller mellom kjønn”: en undersøkelse av lærerstudenters forståelse av kjønn og likestilling. In Afset, B and Redse, A.: Religion og etikk i skole og barnehageOslo: Cappelen Damm Akademisk 201. s. 95-115 

Jarvis, JanetMthiyaneNcamisileRuus, Olav ChristianLindhardt, Eva Mila (2018): Which Right is Right? An Exploration of the Intersection between Religious Identity and the Human Right to Gender Equality in Two Different Teacher Education Contexts: South Africa and NorwayJournal of Religion and Society, Vol 20, 5. 

Vågenes, Vibeke; Christophersen, Jonas (2018): Uhuru na Umoja. Samfunn og utdanning i Tanzania. (ISBN 978-82-303-4128-5) 152 s. 

MaistrySuriamurtheeEidsvik, Erlend (2017): Academia in the context of constraint and a performative SDG agenda: A perspective on South Africa (2017). In:Halvorsen, T., Ibsen, H., Evans, H., Penderis, S. (eds): Knowledge for Justice. Critical perspectives from southern African-Nordic research partnerships. Cape Town: African Minds  

Rosland, Sissel (2017) Norway as an Example in the UK Women’s Suffrage Campaign (2017). NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Volum 25.(3) s. 195-210 

Bergersen, Ane (2017) Global forståelse. Barnehagelæreren som kulturell brobygger. Fagbokforlaget 2017  

Forskargruppeleiar

bilde av Erlend Eidsvik

Erlend Eidsvik

Professor