Education for Medical Laboratories (EduMedLab)

Bioingeniøryrket er i konstant utvikling, og det er derfor et tilsvarende behov for å utvikle bioingeniørutdanningene i Norge for å imøtekomme yrkets fremtidige utfordringer.

Hovedformålet med prosjektet er å avdekke og undersøke signaturpedagogikken til bioingeniørfag (med nasjonalt og internasjonalt perspektiv), og lete etter akademisk excellence (fortreffelighet) samt innovasjon (pedagogisk innovasjon og IKT-innovasjon). Kvalitetsforbedring og utforsking av innovative pedagogiske løsninger er EduMedLab’s gjennomgående målsetninger.

EduMedLab-prosjektet tar sikte på å øke sammenheng mellom undervisning på campus (utdanningsinstitusjon) og profesjonspraksis for å sikre at kandidatene har kompetansen som trengs for å møte utfordringene i sitt fremtidige yrke.

Pågående forskningsprosjekter