Kairos – kunstnerisk arbeid

Hovedmålet med forskningen er å sette lys på kunstnerisk arbeid og en utvikling av tettere bånd mellom det kunstneriske og det pedagogiske.

Det er viktig for forskergruppen å belyse forbindelse mellom læring, undervisning, tverrfaglig samarbeid og kunstnerisk utvikling.

De ulike delprosjektene søker å utforske hvordan kunst kan opparbeide kreativitet, gjennom å utvikle systematiske metoder for arbeid med kunst; med og uten barn og unge involvert.

Pågående forskningsprosjekter