Mat og måltid i skole og barnehage

Forskergruppa har som målsetning å bidra med ny kunnskap til profesjonsfeltet gjennom forskning på mat og måltider i skole og barnehage, på skolefaget mat og helse og på undervisningspraksis i barnehagelærerutdanningen.

Forskergruppa består av ansatte med en bred faglig sammensetning, med naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige og pedagogiske bakgrunner.

Forskergruppa arbeider med flere prosjekter som har fokus på hvordan skolen og barnehagen implementerer den nasjonale politikken på matområdet, mat og måltiders sosiale og pedagogiske funksjon og hvordan mat- og måltidstilbudet påvirker deltakernes inntak av mat og drikke. 

Forskningsprosjekter

Mer info

Les med på forskergruppens side i Cristin

Forskergruppeledere