Mat og måltid i skule og barnehage

Forskergruppa har som målsetning å bidra med ny kunnskap til profesjonsfeltet gjennom forskning på mat og måltider i skole og barnehage, på skolefaget mat og helse og på undervisningspraksis i barnehagelærerutdanningen. Forskergruppa består av ansatte med en bred faglig sammensetning, med naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige og pedagogiske bakgrunner.

Pågående prosjekter om helsefremmende, bærekraftige, sosiale og pedagogiske aspekter av mat og måltid inkluderer:

  1. Skolelunsjen, inkl. matinntak, kobling mellom matinntak og skoleprestasjoner, og elevenes oppfatninger og fortellingen om skolelunsjen (ProMeal)
  2. Intervensjon i SFO der barn skal få utforske, leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden (Matjungelen)
  3. Helsefremmende og bærekraftige aspekter av mat og måltider i barnehagen, et prosjekt som inngår i BARNKUNNE-senteret for barnehagekunnskap (WP 5)
  4. Betydningen av kostholdskompetanse hos ansatte i barnehagen for mattilbudet i barnehagen

Pågående prosjekter om skolefaget mat og helse inkluderer:

  1. Oppfatning og operasjonalisering av læreplanen i mat og helse, med fokus på lærer og rektor
  2. Kartlegging av undervisningstilbudet i mat og helse på 1.-4. tinn for å belyse variasjoner og utfordringer i dagens undervisningspraksis

Pågående prosjekter om undervisningspraksis i barnehagelærerutdanningen inkluderer:

  1. Tverrfaglig prosjekt innen naturfag og mat og helse med fokus på matkultur og ressursforbruk, og dets faglige relevans for praksisfeltet

Forskergruppa har arbeidet med flere prosjekter som har hatt fokus på hvordan skolen og barnehagen implementerer den nasjonale politikken på matområdet, mat og måltiders sosiale og pedagogiske funksjon og hvordan mat- og måltidstilbudet påvirker deltakernes inntak av mat og drikke. Forskningsprosjektene har inkludert både kvalitativ kartlegging av situasjonen og utprøving av sjømatprodukter og grovt brød som del av mattilbudet i skole og barnehage.

Forskningsprosjekter