DigiSus

Kirsti Aksnes og Ingrid Arnesen Råheim Grønsdal, HVL

Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehage (DigiSus). DigiSus-prosjektet har som mål å introdusera og utforska eit balansert leike- og læringsmiljø i barnehagar kor sansebasert digital teknologi vert utforska i lag med eksisterande skjermbasert teknologi i sanserom for estetiske uttrykk og språkleg utforsking. Du kan også bli kjent med DigiSus gjennom ein workshop på denne konferansen.

Les meir om prosjektet her.