Eit integrert perspektiv på begynnaropplæring

Tuva Bjørkvold (norsk), Annbjørg Håøy (pedagogikk), Gerd Ånestad (matematikk) og Camilla Rodal (matematikk), OsloMet

Døme på tverrfaglege undervisningsopplegg i studiet Begynneropplæring og diskusjon om balansen mellom eit integrert begynnaropplæringsperspektiv og fagleg læring, både i  høgare utdanning og i skulen.