SciTalk

SciTalk er eit utviklingsprosjekt som har vore eit samarbeid mellom forskarar og tilsette i barnehagar og skular i Noreg, Tyskland og Nederland. I prosjektet har me utvikla ressursar om korleis ein kan leggja til rette for utforskande samtalar om naturfaglege tema med born.

På nettsida vår kan du finna inspirasjon i form av interaktive videoar, bilete og tekstar, i tillegg til praktiske øvingar og meir informasjon.

Sida kjem på norsk i løpet av våren.