Tastaturbo

Kristine Gerhardsen, Statped

Mange elevar har no tilgang på eigen digital eining, og det vil vere ulikt korleis skular legg opp til øving på skriving på tastatur.
Tidligare masterstudent på IKT i læring på HVL, no tilsett i Statped fortel om utviklinga av tastaturtreningsprogrammet Tastaturbo. Tastaturbo er eit gratis, universelt utforma tastaturtreningsprogram som er nettbasert og plattformuavhengig. Målgruppa er barneskuleelevar som skal lære seg touch-metoden.

Les meir om prosjektet her