HVL-konferansen

HVL-konferansen avholdes 25-26. oktober 2021.

HVL-konferansen er en ny og digital konferanse som arrangeres av Høgskulen på Vestlandet 25-26.oktober. 25.oktober vil være eksternt rettet,  26.oktober vil være intern for HVL.

Tema for 2021 er studentenes møte med arbeidslivet. Hvordan forberede studentene på møtet med arbeidslivet, og hva er det viktig at de kan?

Våren 2021 kom regjeringens Arbeidsrelevansmelding "Utdanning for omstilling". Signalene til utdanningsinstitusjonene er klare: arbeidslivsrelevansen i utdanningene må styrkes, så vel som samarbeidet med arbeidslivet, entreprenørskap og innovasjon må vektlegges og praksisfeltet må forbedres og økes i omfang.

Konferansen vil inneholde keynote, diskusjoner og samtaler med flere innen universitets- og høyskolesektoren. Vi ser frem til en dag med kunnskapsdeling og gode diskusjoner. Vi håper å se deg på konferansen.  

HVL-konferansen dag 1, 25.okt 2021

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

HVL-konferansen dag 2 - 26.okt 2021

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

Program 25.oktober

 • 09:00
  09:10
  Åpning og velkommen

  Med Gunnar Yttri, rektor ved HVL, og Siri Lill Mannes, programleder for dagen

 • 09:10
  09:30
  Hvordan samarbeider næringslivet med universiteter og høgskoler?

  Keynote ved Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS

 • 09:30
  10:00
  Panelsamtale - hvordan styrker vi samarbeidet?

  Panelsamtale med:

  • Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe
  • Rektor ved UiA, Sunniva Whittaker
  • Rektor ved HVL, Gunnar Yttri
  • Fungerende Prorektor For Utdanning ved OsloMet, Silje Bringsrud Fekjær

  Samtalen ledes av Siri Lill Mannes

 • 10:00
  10:15
  Pause
 • 10:15
  10:30
  Mer og bedre praksis

  Samtale med Morten Irgens, utviklingsdirektør og dekan for fakultetet for økonomi, innovasjon og teknologi ved Høyskolen Kristiania, og Asle Holthe, dekan for fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet.

  Hvilke problemstillinger har en knyttet til praksis?

 • 10:30
  11:00
  Samtale om praksis

  Det blir en samtale med studenene Sunniva Bakke (sosialt arbeid) og Anna Emilie Hagen (BLU), Irina Pavlova som er emneansvarlig for praksisemnet «Arbeidslivsretta sosiologi» ved HVL og Remi Kaldhussæter som jobber i delt stilling som barnehagelærer og ved barnehagelærerutdanningen, Høgskulen på Vestlandet. Samtalen moderes av Dag Stenvoll, leder for universitetsprosjektet ved HVL.

 • 11:00
  11:15
  Studentaktive lærings- og undervisningsformer

  Samtale med Torstein Nielsen Hole, seniorrådgiver i HKdir, jobber med forvaltning av SFU-ordningen.

  Torstein har tidligere jobbet i Bioceed med biologipraksis, og har vært med i en eksperkomité fra NOKUT som har evaluert arbeidslivsrelevans i disiplinutdanninger. 

 • 11:15
  11:30
  Avslutning

Rådgivar
Høgskulen på Vestlandet