Lærerkonferanse: Nye læreplaner i matematikk med fokus på 1. til 7. trinn

5. november 2021

Argumentasjon og språklig mangfold ved arbeid med modellering og programmering i matematikkundervisningen

Det blir fokus på det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap, og kjerneelementene Utforsking og problemløsning (algoritmisk tenkning), Modellering og anvendelse, Resonnering og argumentasjon og Representasjon og kommunikasjon.

Konferansen er gratis, og lunsj er inkludert. Det er begrenset antall plasser, så man bør melde seg på tidlig for å være sikret plass. Det er svært viktig at du melder ifra til ljf@hvl.no om du er påmeldt men dessverre ikke kan delta allikevel, dette for å unngå matsvinn. 

Sted: Campus Kronstad, Inndalsveien 28, 5063 Bergen
Rom: Mimes Brønn,

Konferansen er fulltegnet.

Tidsplan


Kontaktpersoner:

Professor
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking
Professor
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking
Rådgivar
Høgskulen på Vestlandet