Artist in residence

Time icon
Når:12. mars   09:00
Varer til: 23. mars 16:00

Kunstner Snorre Ytterstad gjester HVL Kronstad som som en del av Vågestykke.

Ytterstad står bak flere av kunstverkene på campus Kronstad. Nå kommer han hit igjen som "Artist in residence". 

Ytterstad vil være på campus Kronstad i to uker før, og to uker etter påske.