Temadag: Barn som pårørende

Campus Haugesund
Time icon
Når:19. september   09:00
Varer til: 15:00
Legg til i min kalender

Hvem tar vare på meg?
En dag med fokus på barn/unge og livet

Velkommen til temadagen der vi vil ha fokus på hvordan barn og unge opplever sin situasjon som pårørende til foreldre eller søsken med alvorlig somatisk eller psykisk sykdom. Trygge voksne kan gjøre en vesentlig forskjell i barn og unges liv og styrke deres mestring og tilpassing.

Målgruppe for temadagen er ansatte i skole og barnehage, ansatte i barnevernet, helsepersonell, helsesøstre, studenter, frivillige og andre med interesse for barn og ungdom.

Påmelding innen 12. september 2019 via www.haugesund.kommune.no/kurs. Velg fanen oppe som heter «kurs helse og omsorg».

Lurer du på noe, ta kontakt med Astrid Håland tlf. 52 74 46 63 eller på e-post astrid.haland@haugesund.kommune.no. Merk meldingen med «Temadag barn som pårørende».