Bergen Summer Research School

Time icon
Når:08. juni   09:00
Varer til: 18. juni 16:00
Legg til i min kalender

Bergen Summer Research School 2020 vil på grunn av omstendighetene rundt COVID-19 være en virtuell forskerskole.

Bergen Summer Research School 2020 utforsker grensesnittet mellom vitenskap, samfunn og globale utfordringer. Fem parallelle kurs vil fokusere på globale utfordringer, inkludert klimastyring, bærekraftige byer, bærekraftige hav, media og demokrati, globale matsystemer og migranthelse.

Globale utfordringer påvirker oss alle. Bergen sommerforskningsskole, formet av noen av Bergens beste forskningsgrupper, tar hvert år for seg noen av de mest aktuelle utfordringene verden står overfor.

Bergen Summer Research School er et samarbeid under ledelse av Universitetet i Bergen med NHH Norges Handelshøyskole, Høgskulen på Vestlandet, Chr. Michelsen Institutt og NORCE Norwegian Research Center AS.

Kurs:

Cities in climate and energy transformations
Håvard Haarstad, CET/UiB
Siddharth Sareen, CET/UiB

Global climate governance regime
Siri Gloppen, LawTransform/UiB
Danielle Hanna Rached, Fundacao Getulio Vargas Law School

Determinants of migrants’ health
Esperanza Diaz, UiB

Global food systems
Ragnhild Overå, UiB
Peter Andersen, UiB

Media for democracy?
Hallvard Moe, UiB
Jan Fredrik Hovden, UiB