Brukarinvolvering i helse- og sosialfagutdanningane

Førde
Time icon
Når:26. september   12:15
Varer til: 16:00

Velkommen til ope seminar om brukarinvolvering i forsking og utdanning innan helse- og sosialfagutdanningane. 

Program

Del 1 kl. 12.15-14.00: Ope møte i prosjektgruppa for co-produksjon og brukarinvolvering i helse- og sosialfagutdanningane

Kort presentasjon v/ Dr. Mel Hughes ved Bournemouth University. Dialog om potensialet for brukarinvolvering i utdanningane. 

Del 2 kl. 14.15-16.00: Presentasjonar

  • 14.15-15.00: Brukarinvolvering i utdanning og forsking. Dr. Mel Hughes presenterer korleis dei gjer det ved Bournemouth University.

  • 15.15-16.00: Korleis studentar kan lære. Dr. Mel Hughes fortel om korleis erfaringane frå hennar eiga PhD- forsking har påverka hennar rolle som forelesar og korleis ho møter studentane.

Om foredragshaldaren

Dr. Mel Hughes er akademisk leiar for Public Involvement in Education and Research team  v/ Bournemouth University i England. 

Seminaret er ope for alle interesserte. 

Rom: Fanaråken