Den livsviktige leken og om å forske på lek

Møllendalsveien, M8-211
Time icon
Når:13. november   13:15
Varer til: 15:30

Velkommen tli forskningsseminar med professor Mariane Hedegaard.

Seminaret arrangeres av BARNkunne – Senter for barnehageforskning i samarbeid med Senter for utdanningsforskning.

Seminaret passer for alle som ønsker å lære mer om lek og hvordan forske på lek. Bachelor-, master-, PhD. Studenter og ansatte med FoU-prosjekt om lek er velkommen til seminaret.

Lek er igjen på dagsorden i den norske utdanningsdebatten og i lærerutdanningene er kunnskap om lek i utdanningsinstitusjoner som barnehage og skole alltid aktuell. Mange mener noe om lek, men hva er lekens kunnskapsgrunnlag og hvordan forsker vi på lek? Hva er de viktige forskningsspørsmålene og hvordan kan vi skape ny kunnskap om lek i utdanningsinstitusjoner?

Dette er noen av de spørsmålene Mariane Hedegaard vil ta opp med oss i dette forskningsseminaret.

I barnehagens rammeplan slås det fast at Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.

Forskere og fagpersoner slår alarm og mener at barna får for lite tid til lek. De er bekymret for at barnehagen blir en arena for formell læring på bekostning av leken. Utdanningsforbundet hevder at om skolen skal forberede barn og unge på fremtidens arbeids- og næringsliv, må leken få større plass i skolen. Og flere har pekt på at skolestart for 6-åringer ble noe annet enn lovet.

Hedegaards forskning er høyt respektert internasjonalt der hun i flere årtider har utviklet teori og metodologi for forskning i et helhetsperspektiv. Hennes forskningsarbeider fanger hvordan barns lek, læring, utvikling og danning foregår i utdanningsinstitusjoner og i familier og hvordan samfunnsverdier realiseres i kulturell praksis. Et annet viktig aspekt ved Hedegaards metodologi er den oppmerksomheten hun gir til rollen som forsker. Hedegaard har gitt substansielle bidrag til hva det betyr å være forsker i en kulturhistorisk tilnærming. Dette innebærer blant annet å engasjere seg med deltakerne i et forskningsprosjekt.

Mariane Hedegaard har vært professor II ved Senter for utdanningsforskning ved HVL fra 2016-2018. Hun er tilbake ved HVL som gjesteforsker i BARNkunne i november 2018.

Mariane Hedegaard er professor emirata fra Københavns Universitet.

Les mer om Mariane Hedegaard her.