Den nasjonale FORSA-konferansen: Bærekraft og sosial ulikhet

Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen
Time icon
Når:20. september   09:00
Varer til: 21. september 16:00
Legg til i min kalender

Tema for årets konferanse retter seg mot de store samfunnsutfordringene knyttet til sosial ulikhet og bærekraft. Hvordan skal forskningen innenfor sosialt arbeid få fram ny og aktuell kunnskap i møte med de store endringene som kommer? Vi ønsker at kunnskapsproduksjonen vår skal bidra til bærekraftige løsninger for velferden lokalt og globalt.

Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet arrangerer årets nasjonale FORSA-konferanse. Vi inviterer bredt til presentasjon og drøfting av forsking av relevans for sosialt arbeids fag- og praksisområde.

Med bærekraft og sosial ulikhet som overordnet tema retter vi oppmerksomheten mot de store samfunnsutfordringene og forskningsbehov som følge av FNs bærekraftsmål. Det kan dreie seg om tema knyttet til fattigdom og ulikhet i helse, arbeidsinkludering, oppvekst, barnevern, trygge lokalsamfunn og bærekraftige helse- og velferdstjenester. Vi ønsker særskilt å invitere inn forskning på sosial ulikhet og forskning som bidrar til sosial, politisk og økonomisk integrasjon på alle nivå fra det lokale til det globale.

Se mer informasjon på konferansens nettside.