Dialogmøte om teknologi i helse og omsorg

Omsorgsteknologilaboratoriet, Møllendalsveien 8, Bergen
Time icon
Når:28. august   10:00
Varer til: 14:00
Legg til i min kalender

Hvordan kan kommuner og tilbydere av teknologi samarbeide med forskningsmiljø for å utvikle gode teknologiske løsninger slik at innbyggerne kan leve gode liv hjemme eller i institusjon? Hva er utfordringene og hva er mulighetene?

Ny kunnskap gjennom forskning og utvikling er avgjørende for å finne gode og fremtidsrettede løsninger for helse- og omsorgssektoren. NOU 2011: innovasjon i omsorg, konkluderer med at de omfattende utfordringene samfunnet står overfor på omsorgsfeltet vil kreve et langsiktig utviklingsarbeid for å forberede og gjennomføre nødvendige endringer og omstillinger. Dette arbeidet skal støttes av forskningsbasert kunnskap med fokus på risikovilje og innovasjonsevne for å finne nye måter å løse omsorgsoppgavene på.

Mange tilbydere av teknologi besitter i dag unik kompetanse og gode løsninger inn mot sektoren, og kompetente ansatte i kommunene har erfaring med implementering av teknologi og kunnskap om betingelsene sektoren jobber under. Sammen er det muligheter for å finne gode og fremtidsrettede løsninger for brukerne.

Delta på nettverksmøtet onsdag 28. august for å dele erfaringer og utfordringer - bli med i utviklingen mot de smarteste løsningene!

Vi ønsker kommuner, bedrifter, FoU-miljø og andre aktører innen helseteknologi velkommen til å delta på nettverksmøtet.

Program

 • 10:00
  Hensikten med møtet og program for dagen. Runde rundt bordet
 • 10:20
  MOBIFORSK og virkemidler – Mohnsenteret
 • 10:30
  Alrek Helseklynge
 • 10:40
  Norwegian Smart Care Cluster
 • 10:50
  Forskning i kommune – Vaksdal kommune og deres erfaring med forskningssamarbeid
 • 11:00
  Forskning i bedrift – Vakt og Alarm og deres erfaring med forskningssamarbeid
 • 11:10
  Forskning ved Senter for omsorgsforskning
 • 11:20
  Kort om prosessen etter lunsj – dialog. Gruppering, problemstillinger
 • 11:30
  Lunsj
 • 12:00
  Dialog
 • 13:30
  Oppsummering: Hver gruppe presenterer sine hovedfunn
 • 13:50
  Plan videre - møteserie - innhold og ønsker