Disputas: Julien Vollering

Zoom
Time icon
Når:17. januar   13:15
Varer til: 15:15
Legg til i min kalender

Julien Vollering disptuerer for doktorgraden ved UiO 17. januar. Vollering er tilsett ved Institutt for miljø- og naturvitskap i Sogndal. 

Han disputerer med avhandlinga: "Forecasting the continued naturalization of widely planted alien conifers: On Sitka spruce (Picea sitchensis) in Norway."

Avhandlinga vidareutviklar metodar for å framskrive korleis innførte planteartar vil spreie seg over lang tid i den norske naturen. Den undersøker sitkagran planta på Vestlandet og i Nordland som konkret eksempel.

Du kan følgje disputasen digitalt på Zoom. Prøveforelesinga startar kl. 10.15.

Meir informasjon finn du på nettsida til UiO.