Faglunsj i biblioteket

Stord, biblioteket
Time icon
Når:31. oktober   12:15
Varer til: 13:00

Imperium, nasjon og revolusjon: Arven frå Sovjetunionen i det 21. hundreåret

Kåre Johan Mjør held foredrag.

Ta med matpakke og gjerne kopp. Biblioteket spanderer kaffe og te!