Faglunsj i biblioteket

Stord, biblioteket
Time icon
Når:13. februar   12:15
Varer til: 13:00

Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom

Stavanger Symfoniorkester har våren 2019 ”stemme” som tema, og leiar i programkomitéen seier: «Stemme finnes av mange slag, og med ulike utrykk».

I samband med dette har Kari Olene Rønnes fått invitasjon til å holde det populærvitskaplege foredraget ”Inn i musikken” i Stavanger Konserthus på to av hovudseriens konsertar, då orkesteret skal presentere og framføre store vokalkomposisjonar. Stavanger Symfoniorkester skal spele Gustav Mahler sin Symfoni nr. 3. Eit gigantisk verk og det mest livsglade i Mahler sin produksjon. Denne symfonien kan ein beskrive som ein hyllest til våren og naturen som vakner til liv. 

13. februar kjem Kari Olene til oss og held faglunsj på biblioteket. Ho presenterer delar av Gustav Mahler sin 3. symfoni, noko av foredraget sitt og knyt det til stemmer i pedagogikkens handlingsrom.

Ta med matpakke og gjerne kopp. Biblioteket spanderer kaffe og te!