Faglunsj: "Jeg kunne like gjerne vært en assistent" - en studie av nyutdannede barnehagelæreres posisjonering i barnehagen

Campus Stord, Biblioteket
Time icon
Når:07. desember   11:30
Varer til: 12:15
Legg til i min kalender

Biblioteket campus Stord ønsker velkommen til faglunsj med Annette Winje Kristoffersen og Sissel Aastvedt Halland.

Formålet med denne forskningen har vært å forsøke å bringe frem nye kunnskaper om hvordan nyutdannede barnehagelærere posisjonerer seg i barnehagen. Vi har gjort en reanalyse med Hannah Arendts filosofiske og teoretiske perspektiver som viser at majoriteten av de nyutdannede barnehagelærerne avfinner seg med barnehagens «bestående diskurser», og inntar en svak posisjon i barnehagens fellesskap. Forskningen  er ikke entydig, den viser også at det er en gruppe nyutdannede barnehagelærere som tar risikoen og yter motstand mot barnehagens «bestående diskurser». Disse nyutdannede barnehagelærerne inntar en likeverdig posisjon og får virke inn i barnehagen.