Fagpolitisk dag: Helsefremmende arbeid i skolen med fokus på seksuell helse

Bergen
Time icon
Når:13. juni   09:15
Varer til: 14:15

Program

 • 09:15
  09:35
  Helsefremmende arbeid i skolehelsetjenesten
 • 09:35
  10:00
  Hvordan Hordalands satsing på barn og unge i skolehelsetjenesten samsvarer med statlige føringer
 • 10:00
  10:30
  Tallenes tale: hovedtrekkene ved barn og unges seksuelle helse. Viktige helsefremmende virkemidler for å styrke barn og unges seksuelle helse. Skolens rolle.
 • 10:30
  10:45
  Pause
 • 10:45
  11:30
  Hva de nye retningslinjene for skolehelsetjenesten sier om helsefremmende arbeid rettet mot seksuelle helse.
 • 11:30
  11:45
  Hva norske 13 åringer ønsker å vite om sex fra nettstedet Klara Klok
 • 11:45
  12:15
  Lunsj
 • 12:15
  12:35
  Skolen og skolehelsetjenestens komplementære roller i uke 6
 • 12:55
  13:10
  Pause
 • 13:10
  13:30
  Utfordringer knyttet til organisering av folkehelsearbeidet i skolehelsetjenesten i Bergen Kommune
 • 13:30
  13:50
  Hvordan ivaretas folkehelsearbeidet i bergensskolene?
 • 13:50
  14:15
  Plenumsdebatt: Rådgiver Britt Darlington og rektor Rune Golf