Fagseminar og debatt: «Å stille ut litteratur og forfattere»

Nasjonalbiblioteket, Oslo
Time icon
Når:28. mai   13:00
Varer til: 16:00

Hvorfor besøker vi utstillinger om forfattere og litteratur? Det finnes flere og flere forfattermuseer og forfattersentre i Norge, og bibliotekene lager regelmessig litteraturutstillinger. Er vi først og fremst opptatt av forfatterens liv eller forfatterens tekster når vi besøker slike utstillinger? Kan slike utstillinger brukes som møtesteder og bidra til et demokratisk samfunn? Hvilke strategier bruker museer, sentre og biblioteker når de stiller ut litteratur og forfattere, og hvorfor?

Forskningprosjekt «TRAUM - Transforming Author Museums» inviterer til fagseminar og debatt.

Det blir lesning av forfatter Elizabeth Beanca Halvorsen, innlegg av Ulrike Spring fra Høgskulen på Vestlandet/Universitetet i Oslo, Arthur Tennøe fra Nasjonalbiblioteket, Inger Undheim fra Garborgsenteret, Thea Aarbakke fra Høgskulen på Vestlandet, og paneldiskusjon (ordstyrer: Arthur Tennøe) med Thea Aarbakke, Inger Undheim, Ulrike Spring, Anka Ryall fra Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, og Johan Schimanski fra Universitetet i Oslo.