Fagseminar om brukarinvolvering i helse- og sosialfagutdanningane ved HVL

Sogndal, Fossbygget, rom F209 Jettegryta
Time icon
Når:30. mai   09:00
Varer til: 12:15

Fagtilsette frå helse- og sosialfagutdanningane ved HVL deler erfaringane sine med co-produksjon/brukarinvolvering.

Seminaret er ope for alle interesserte.

Program

  • 09.00–09.15: Velkommen v/ Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning
  • 09.15–09.45: Prosjektgruppa for co-produksjon/brukarinvolvering i utdanning v/ Tone Larsen
  • 09.45–10.00: Pause
  • 10.00–10.30: Erfaringar og potensiale for brukarinvolvering i utdanningane på campus Stord og Haugesund v/ Åse Renolen. Marit Langesæter og Sølvi Eide Lunde.
  • 10.30–11.00: Erfaringar og potensiale for brukarinvolvering i utdanningane på campus Bergen v/ Hege Hansen, Orsolya Reka Fekete, Ruth Marie Stensland Donovan og Mariann Piron.
  • 11.00–11.15: Pause
  • 11.15–11.45: Erfaringar og potensiale for brukarinvolvering i utdanningane på campus Bergen fortset v/ Silje Mæland, Hege Cathrine Aarlie, Birte Møgster og Sølvi-Marie Risøy.
  • 11.45–12.15: Erfaringar og potensiale for brukarinvolvering i utdanningane på campus Sogndal og Førde v/ Mariann Vigdal, Benjamin Rouen, Kari Eldal og Åse Skjølberg.

Påmelding

Seminaret er gratis. Påmelding innan 22 mai til Benjamin.Georges.Rouen@hvl.no. Merk e-posten "Påmelding fagseminar 30. mai."