Folkehelse med fokus på barn og unge

Bergen, Mimes Brønn, Campus Kronstad
Time icon
Når: 09:00
Varer til: 19. januar 14:00

Alle mennesker har helse. Hvordan helsa blir som voksne avgjøres ofte av faktorer som påvirkes i barndommen. I helsefremmende arbeid er tidlig innsats viktig for å legge til rette for gode vaner som skal sikre best mulig helse akkurat nå og senere i livet.

For å finne gode løsninger og sikre god kunnskap er det viktig med samarbeid på tvers. Vi inviterer derfor til et tverrfaglig folkehelseseminar med fokus på barn og unge.

Arrangementet er åpent for fagpersoner og studenter. Påmelding er ikke nødvendig.

  Program

 • 09.00 09.15
  Velkommen, v/ Nina Grieg Viig, prodekan for utdanning
 • 09.15 10.00
  Barn og unge i Bergen - Helseatferd og påvirkningsfaktorer v/Finn Markussen, kommunelege Bergen Kommune
 • 10.00 10.15
  Pause
 • 10.15 11.15
  Sosiale helseforskjeller i psykisk helse blant barn og unge v/ Tormod Bøe, forsker UniHelse
 • 11.15 12.00
  Helse og helseatferd hos barn og unge: resultater fra HEVAS-undersøkelsen 2014 v/Anne Siri Fismen, Phd-stipendiat HEMIL-senteret/førsteamanuensis Høgskulen på Vestlandet
 • 12.00 12.45
  Lunsj
 • 12.45 13.15
  Helsefremmende lokalsamfunn og nærmiljø. Eksempler fra skolen som medvirkningsarena v/Rita Agdal, Førsteamanuensis Høgskulen på Vestlandet
 • 13.15 13.45
  Ungdomssatsning ved Frisklivssentralen i Bergen" - Erfaring og refleksjon rundt tilbudet i 2016 v/Kristin Vikane, Bergen Frisklivssentral
 • 13.45 14.30
  Paneldebatt
 • 14.30 14.30
  Avslutning