Seminar «Contracting out care» med Hugh Armstrong

Bergen, Møllendalsveien, rom M8-502
Time icon
Når:08. juni   14:00
Varer til: 15:30

Hugh Armstrong, professor emeritus og Distinguished Research Professor i sosialt arbeid og politisk økonomi fra Carleton University i Ottawa, Canada, holder seminaret «Contracting out care» ved HVL Møllendalsveien.

Armstrong, som er gjest ved Senter for omsorgsforskning Vest, har forsket innen en rekke helsepolitiske tema, blant annet knyttet til oursourcing og delprivatiseringsproblematikk innen eldreomsorg. Han er i den forbindelse særlig opptatt av hvordan ulike former for delprivatisering virker inn på tjenestene og på organisasjonene som yter disse.

Tid: Fredag 8. juni kl.14-15.30
Sted: Møllendalsveien, rom M8-502

Seminaret arrangeres av Sosiologisk institutt (UiB) og Senter for omsorgsforskning Vest, HVL.