Forskningsdagene: Faglunsj med Elin Høyvik, Einar Kolstad og Håkon Eidsvåg

Haugesund, Høgskolebiblioteket
Time icon
Når:29. september   11:30
Varer til: 12:15
Legg til i min kalender

Under årets forskningsdager vil flere av forskerne på Høgskulen på Vestlandet og våre samarbeidspartnere presentere utdrag fra sine forskning og utviklingsprosjekter. Hver innleder får 15-20 minutter til rådighet.

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS):
Elin Høyvik: «Skrøpelige eldre. Overføring sykehus – sykehjem»

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN)
Einar Kolstad: «Væskebrann i beholder»

Norce:
Håkon Eidsvåg: «Modellering og simulering av hydrogenbaserte energiløsninger»

Ta med kaffekoppen og nistepakken så stiller vi med en liten overraskelse på hver faglunsj.

Velkommen!