Forskningsfrokost

Bergen
Time icon
Når: 08:30
Varer til: 10:00

Forskningsfrokosten har påfølgende workshop med tema søknader til Horisont 2020 Societal Challenge 1 Health, demographic change and wellbeing. 4. mai 2017.

Forskningsfrokost 08:30-10:00:
Seniorrådgiver Kristin Andersen, Nasjonal kontaktperson for Societal Challenge 1 Health, demographic change and wellbeing: Arbeidsprogram og nye utlysninger for 2018-20 – hvordan komme i posisjon til å søke disse midlene?

Påmelding til forskningsfrokosten

Workshop for forskere og forskningsledere 10:15- 12.00: Seniorrådgiver Kristin Andersen – hvordan få egne forskningsinteresser til å passe med EUs kunnskapsbehov? Diskusjon av prosjektideer opp mot foreløpig arbeidsprogram.

Påmelding til workshop for forskere og forskningsledere

12.00- 13.00 Lunsj

Workshop forskningsadministrative 13.00- 14.30:
Seniorrådgiver Kristin Andersen – hvordan gi best mulig forskningsadministrativ støtte til søknader til Horisont 2020 (særlig under Societal Challenge 1 Health, demographic change and wellbeing)?

Påmelding til workshop for forskningsadministrative

Utkast til arbeidsprogrammet for 2018 og 2019 og foreløpige planer for utlysninger vil danne utgangspunkt for diskusjonene denne dagen.